Дефиниция ламинат

Ламинатът е прилагателно, което се използва за описание на това, което е оборудвано с плочи . Идеята също така се позовава на акта и резултатът от ламинарното : правене на листа или гарниране на нещо с този тип плочи.

ламиниран

За да разберем какво е ламинат, трябва първо да се съсредоточим върху идеята за ламинат. Това се нарича парче тънка дебелина, плоско и обикновено метално .

В най-обичайната си употреба понятието ламинат се отнася до покритие от няколко слоя. Ламинатът обикновено се състои от три слоя: по-нисък слой, който действа като бариера за влага, по-дебел междинен слой, който действа като субстрат и по-висок слой, който допуска довършването на материала.

Ламинатът може да се използва за покриване на пода или стената. Целта е този продукт да е декоративен благодарение на своята естетика, но също така предоставя редица ползи (като предотвратяване на преминаването на влага, да назовем едно от предимствата).

Процесът на валцоване или валцоване, от друга страна, се извършва, за да се намали дебелината на лист метал или подобен материал, който е ковък. За да се разработи този ламинат, обикновено се прилага налягане с устройство, известно като ламинатор .

Ламинирането се извършва горещо или студено в зависимост от случая. Табелата трябва да преминава непрекъснато от цилиндри, които генерират сили на натиск и които причиняват пластична деформация на материала.

Ламинираната стомана в тази рамка е такъв, който преминава през такъв процес. Желязото и въглеродната сплав се стопяват в слитъци, които се валцуват до достигане на желаните измервания.

Препоръчано
 • популярна дефиниция: хирургия

  хирургия

  Етимологията на термина хирургия датира от латинската дума chirurgĭa , която от своя страна има гръцки произход. Хирургията е клон на медицината, който е посветен на лечението на болести чрез операции. Има няколко клона на операцията. Общата хирургия е отговорна за стомашно-чревните операции (стомаха, далака, панкреаса, черния дроб и др.) И ендокринните жле
 • популярна дефиниция: миграция

  миграция

  Миграцията се случва, когато една социална група, независимо дали е човек или животно, извършва трансфер от своето място на произход в друго, когато смята, че това ще подобри качеството им на живот. Това предполага установяването на нов живот в различна социална, политическа и икономическа среда и, в случай на животни, различно местообитание , което е по-б
 • популярна дефиниция: контракултурата

  контракултурата

  Идеята за контракултурата идва от английския език ( контркултура ). Това е така нареченият набор от нагласи, действия, обичаи и ценности, които се противопоставят на принципите на доминиращата култура . Може да се каже, че контракултурата е движение, което насърчава и защитава тези начини на живот, които са противоположни или различни от най-обичайните. Общоприето
 • популярна дефиниция: втечняване

  втечняване

  Втечняването или втечняването е промяната на състоянието, което се случва, когато веществото преминава от газообразно състояние в течност . Процесът се дължи на въздействието на температурата и увеличаването на налягането , което позволява да се достигне високо свръхналягане. Това разграничава втечняването на кондензацията , което се случва, когато дадено вещество променя състоянието си от пара към течност, чрез понижаване на температурата. Втечняването на газовете, открито от британския физик и химик Ма
 • популярна дефиниция: копчета за ръкавели

  копчета за ръкавели

  Когато две животни или две човешки същества се раждат в едно и също раждане , особено ако произхождат от оплождането на едно и също яйце , те са близнаци . Този термин идва от латинската дума gemellus . Много пъти има объркване между понятието близнаци и понятието близнаци . Близнаците също са братя, родени в едно и също раждане, но в този случай думат
 • популярна дефиниция: клевета

  клевета

  Клеветството е фалшиво обвинение, което се прави с цел причиняване на вреда . На правно ниво клеветата е акт на приписване на престъпление на субект, който знае, че обвиняемият никога не е съществувал или не е извършен от обвиняемия. За да има клевета, следователно трябва да има фалшива обвинение или обвинение: който го обвинява, прави това с цел да нарани обвиняемия . Друга възможност е обвинителят да е убеден в истин