Дефиниция социално положение

Ситуацията е концепция с няколко значения. В този случай ние се интересуваме да останем със значението му като позиция, местоположение или статут на нещо или на някого. Социалното, от друга страна, е прилагателно, което е свързано с обществото (общност на индивиди).

Социално положение

По този начин понятието за социално положение е свързано с позицията, която човек заема в обществото . С други думи, идеята се отнася до състоянието на субекта по отношение на контекста или средата .

Следователно социалното положение на човек, семейство или общност зависи от различни фактори, които влияят върху качеството на живот, възможността за развитие и т.н. Тези фактори са част от средата, в която живеят субектите.

Вземете случая със социалното положение на човека. 15-годишен тийнейджър живее в несигурен квартал, в който липсва електричество и питейна вода. Той не познава баща си, а майка му е безработна. Младият мъж напусна училище и прекарва дните си в квадрат, без никаква фиксирана дейност. Като се вземат предвид всички тези данни, може да се каже, че юношата е в социално положение на риска, което усложнява възможностите му за развитие и неговата интеграция в обществото .

Също така е възможно да се анализира социалното положение на дадена страна . В една нация, чиято безработица е 2%, 99.4% от населението е грамотно и има безплатни и качествени здравни услуги, социалното положение е благоприятно за напредъка на населението.

Когато е решено да се предприеме установяването на социалното положение на една нация, то обикновено се прави въз основа на фактори като достъп до здравни системи, най-често срещаните болести, недохранване, индекс на неграмотност и образование. като цяло, нивата на насилие, основните проблеми на семейното ниво, нивата на безработица ...

Като се започне от всичко, не можем да пренебрегнем съществуването на различни публикации, които се въртят около социалното положение на всяка страна. Добър пример за това е „Социалното положение в Испания: сравнително изследване“, което беше официално представено през 2005 г. и чийто директор е Vincenç Navarro.

Анализ на Испания по времето, когато е публикуван, е тази работа, която разглежда такива важни въпроси като фискални неравенства, нива на бедност, имиграция, безработица, съкращения в образованието или политики за подкрепа на семействата.

По същия начин можем да подчертаем факта, че съществуват различни литературни произведения, които служат като документ с голяма стойност, когато става въпрос за получаване на представа за преобладаващата социална ситуация на мястото и в момента, в който те се развиват. Така например се счита, че работата на "Лазарильо де Тормес" е голям ресурс, за да може да се знае каква е била Испания през шестнадесети век на политическо, семейно, социално или икономическо ниво.

Препоръчано
 • дефиниция: еластомер

  еластомер

  Етимологията на термина еластомер се отнася до две гръцки думи: elastós (което може да се преведе като "ковък" ) и méros ( "парче" или "част" ). Еластомерът е материал, който има висока еластичност . За да разберем какво са еластомери, трябва да разберем каква е еластичността . Това е името, дадено на физическото свойство на твърдо тяло,
 • дефиниция: палач

  палач

  Палачът се нарича лице, отговарящо за извършване на смъртна присъда или налагане на наказание, което предполага телесно наказание . Палачът по този начин е онзи, който има функцията да убива осъдения. Тази служба е свързана с минали времена, когато смъртното наказание е често и често представлява публично събитие, което се наблюдава от всички хора . Палачът беше
 • дефиниция: неясен

  неясен

  Неясната дума има два етимологични произхода, които водят до множество значения. От една страна, думата произтича от латинския термин вакуум и се отнася до човек, който се характеризира с това, че е мързелив, апатичен, с ниска предразположеност да извършва дейности, без окупация и лошо забавление . След като знаем тази дефиниция, е възможно да установим, че понятието за неясно е против идеята за работника . Докато работниците се стремят да изпълняват задълженията си и да определят целите си, да отговарят и да водят подреден живот, неясни
 • дефиниция: ефимерен

  ефимерен

  Терминът ефемерна , която идва от гръцка дума, която означава "един ден", ви позволява да назовете това, което е временно или краткотрайно . Нещо краткотрайно има малко живот и изчезва след кратко време . Например: футболист се наема от клуб, играе два мача и прекратява договора си. Пресата след това говори за краткотрайната стъпка на въпросния играч за екипа . &q
 • дефиниция: бракуване

  бракуване

  Нарича се изтриване на акта и резултатът от бракуването : обезоръжава, отменя, изрязва или съсипва нещо. Концепцията се използва и за назоваване на набора от елементи, произтичащи от бракуването на обект и мястото, където се развалят коли и други превозни средства . Например: "Моят чичо е посветен на продажбата на парчета скрап" , "Полицията е открила сметище, където са били продадени откраднати авточасти" , "Неолибералният режим причинява бракуването на
 • дефиниция: пенсиониране

  пенсиониране

  Произхождащо от латинското наименование jubilatio , думата „ пенсиониране“ се отнася до резултата от пенсионирането (спиране на работа поради възраст, достъп до пенсия). Концепцията също така ви позволява да назовете плащането, което човек получава, когато се пенсионират. Пенсионирането определя, че чо