Дефиниция социално положение

Ситуацията е концепция с няколко значения. В този случай ние се интересуваме да останем със значението му като позиция, местоположение или статут на нещо или на някого. Социалното, от друга страна, е прилагателно, което е свързано с обществото (общност на индивиди).

Социално положение

По този начин понятието за социално положение е свързано с позицията, която човек заема в обществото . С други думи, идеята се отнася до състоянието на субекта по отношение на контекста или средата .

Следователно социалното положение на човек, семейство или общност зависи от различни фактори, които влияят върху качеството на живот, възможността за развитие и т.н. Тези фактори са част от средата, в която живеят субектите.

Вземете случая със социалното положение на човека. 15-годишен тийнейджър живее в несигурен квартал, в който липсва електричество и питейна вода. Той не познава баща си, а майка му е безработна. Младият мъж напусна училище и прекарва дните си в квадрат, без никаква фиксирана дейност. Като се вземат предвид всички тези данни, може да се каже, че юношата е в социално положение на риска, което усложнява възможностите му за развитие и неговата интеграция в обществото .

Също така е възможно да се анализира социалното положение на дадена страна . В една нация, чиято безработица е 2%, 99.4% от населението е грамотно и има безплатни и качествени здравни услуги, социалното положение е благоприятно за напредъка на населението.

Когато е решено да се предприеме установяването на социалното положение на една нация, то обикновено се прави въз основа на фактори като достъп до здравни системи, най-често срещаните болести, недохранване, индекс на неграмотност и образование. като цяло, нивата на насилие, основните проблеми на семейното ниво, нивата на безработица ...

Като се започне от всичко, не можем да пренебрегнем съществуването на различни публикации, които се въртят около социалното положение на всяка страна. Добър пример за това е „Социалното положение в Испания: сравнително изследване“, което беше официално представено през 2005 г. и чийто директор е Vincenç Navarro.

Анализ на Испания по времето, когато е публикуван, е тази работа, която разглежда такива важни въпроси като фискални неравенства, нива на бедност, имиграция, безработица, съкращения в образованието или политики за подкрепа на семействата.

По същия начин можем да подчертаем факта, че съществуват различни литературни произведения, които служат като документ с голяма стойност, когато става въпрос за получаване на представа за преобладаващата социална ситуация на мястото и в момента, в който те се развиват. Така например се счита, че работата на "Лазарильо де Тормес" е голям ресурс, за да може да се знае каква е била Испания през шестнадесети век на политическо, семейно, социално или икономическо ниво.

Препоръчано
 • популярна дефиниция: конкубинат

  конкубинат

  Concubinato е термин, който идва от латински concubinatus и се отнася до семейните отношения, поддържани от двойка, без да са женени. Членовете на тези двойки са известни като наложници, въпреки че в определени култури наложницата е била жена с по-нисък социален статус от мъжа в семейния тип. Например: "Марта и аз живеем в наложница, тъй като не вярваме в брака" , "Наложницата на актрисата и футболиста завършиха в средата на скандал" , "Езекиел е в полза на наложницата, но аз му
 • популярна дефиниция: реге

  реге

  Reggae е английски термин, който ви позволява да назовете музикален стил, възникнал в Ямайка през 60-те години . Това е жанр, който произлиза от рокстеди и ска и чиято основна характеристика е постоянното повторение на неговия ритъм . Например: "Любимата ми музика е реге" , "Групата на брат ми има много специфичен стил, който съчетава блус и поп с реге-влияния" , "Никога не е играл реге г
 • популярна дефиниция: макронутриенти

  макронутриенти

  Концепцията за макроелементи не е част от речника на Кралската испанска академия ( RAE ). Терминът обаче често се използва за обозначаване на една от големите групи, в които хранителните вещества могат да бъдат разделени (веществата, които подхранват). Макроелементите са тези елементи, които осигуряват енергия на тялото. Става дума за протеини , въглехидрати и липиди . Междувременно микроелементите позволяват развитието на метаболитни процеси, предотв
 • популярна дефиниция: кампус

  кампус

  Речникът на Кралската испанска академия (RAE) признава няколко определения на термина кампус . Първото споменато значение разглежда растението като разсадник на растения . В ежедневния език е по-често училището да бъде група от хора с някои общи черти (като дейност или професия). Например: "Тази компания с
 • популярна дефиниция: грешка

  грешка

  Грешка е нещо грешно или грешно . Тя може да бъде действие , концепция или нещо, което не е направено правилно. Например: "Мисля, че е дошъл в къщата ти грешка" , "Ти направи грешка: три пъти по осем е двадесет и четири, а не двадесет и шест" , "Строителството на този стадион е било грешка от правителството, тъй като е пропилял милиони долари . " В математиката и във физиката , грешката е разликата, която възниква между измерването и реалността. В този смисъл могат да бъдат допуснати грешки при изчисленията (продукт на отказ в математическа операция) и експеримента
 • популярна дефиниция: журналистика

  журналистика

  Журналистиката е концепция, която се основава на събирането и анализа (независимо дали писмено, устно, визуално или графично) на информацията , във всяка от нейните форми, презентации и разновидности. Идеята също така описва академичната подготовка и кариера на тези, които желаят да станат журналисти. С други думи, журналистиката е професионална задача, която се