Дефиниция продавач

Етимологията на термина продавач се отнася до латинския език : vendĭtor . Концепцията се използва като прилагателно, за да се определи това или това, което е предназначено за продажба . Междувременно този глагол напомня да се достави стока в замяна на договорени пари .

продавач

Например: "Получих работа като продавач в магазин за обувки", "Ще проверя с продавача дали можем да платим телевизора на вноски", "Един мъж влезе в мола и взе трима продавачи като заложник" .

Продавачът има задачата да продава продукти и услуги . За да развиете успешно вашата функция, трябва не само да познавате характеристиките и детайлите на това, което продавате, но също така трябва да имате убедителна сила да убедите потенциалните купувачи.

По-специално, тези, които анализират фигурата на добър продавач, определят, че е от съществено значение освен тези, които вече са изложени, да имат и тези други качества:
- Трябва да е оптимистичен човек, за да може да предава позитивност на клиента.
- По същия начин е важно някой да бъде любезен и приятелски настроен по всяко време.
- Трябва да е някой емпатичен, да показва разбиране към клиента и да го разбира в позицията, която приема. И това ще накара "приемника" да се чувства добре третиран и да бъде по-склонен да направи въпросната покупка. По същия начин, притежаването на това качество ще ви помогне да знаете какво търсите и какви са нуждите на клиента.
- Основното е, че представяме добър имидж, тъй като това ще даде увереност на клиента и ще го подкрепи като истински професионалист.
- Трябва да е човек с голям капацитет за усилия, с решителност и решителност, когато става въпрос за постигане на всяка една от целите, които се предлагат.
- Освен това продавачът трябва да е честен. Тоест, макар че целта му е да продава, тя не трябва да го прави чрез измамата и лъжата, тъй като, ако бъде открита нейната лъжа, това, което ще направи, е че клиентът отново няма доверие в него.
Да бъдеш в състояние да слушаш, да бъдеш уверен, да имаш добра дикция и да предаваш увереност са други качества, които продавачът трябва да има. И това, без да се забравя, че е от съществено значение той да е и точен човек.

Има доставчици, които са наети от компания, която е служител на фирмата. Те обикновено получават фиксирана заплата за своята работа и могат да получат комисионна за продадените продукти. Другите продавачи, от друга страна, са независими и получават доходите си изключително чрез комисионни.

В момента продавачите могат да работят дистанционно : т.е. без физически контакт с купувачите. Много хора работят, продавайки продукти чрез интернет или чрез телефонни продажби, като променят схемата, която управлява продажбите от векове (което включва пряк контакт между продавача, купувача и продукта).

Трябва да се отбележи, че прилагателното може да се прилага към организациите. Един футболен клуб може да бъде описан като "продавач", когато се стреми бързо да се отърве от играчите, които са част от персонала му.

Препоръчано
 • популярна дефиниция: порицание

  порицание

  Думата „ осъждане” идва от латинското понятие reprobatio и се отнася до действието и ефекта на упрекването . От друга страна, този глагол (от латински reprobare ) означава да не се одобрява . Затова, за да разберем точно смисъла на осъждението, човек трябва да знае какво означава да го одобриш . Това е друго понятие, което ид
 • популярна дефиниция: възстановявам

  възстановявам

  Глаголът " възстановяване" се отнася отново до установяване на нещо или връщането му преди време . Например: "Компанията предупреди, че ще са необходими поне три часа, за да се възстановят електрическите услуги" , "Ще се опитаме да възстановим комуникацията със заместник след търговския разрез" , "Трябва да възстановим производството възможно най-скоро, така че да можем да изпълним изискванията си. с време за доставка . " Понятието за нулиране често се използва по отношение на възстановяването на предишно състояние . Да предположим, че в дадена страна пор
 • популярна дефиниция: сезон

  сезон

  Етимологията на прилива ни довежда до френската дума marée . Приливът е движението, извършено от водите на морето, за да се спускат и да се издигат последователно и периодично . Това трептене е следствие от привличането на луната и слънцето . Обектите, които имат маса, са привлечени един от друг чрез естествения фе
 • популярна дефиниция: потребление

  потребление

  Чрез консумация е известен резултатът от потреблението (глагол, който се използва, когато се използва стока или услуга , или когато се търси синоним на разходите). Възможно е например да се консумират храни или други продукти с кратък живот или продължителност. Например: "Прекомерната консумация на сол има отрицателни последици за здравето" , "Лекарят препоръчва консумацията на зеленчуци и плодове да понижи нивото на холестерола" . Трябва да се отбеле
 • популярна дефиниция: операционна система

  операционна система

  Комплектът от компютърни програми, който позволява ефективно управление на ресурсите на компютъра, е известен като операционна система или системен софтуер . Тези програми започват да работят веднага след включването на оборудването, тъй като те управляват хардуера от най-основните нива и също така позволяват взаимодействие с потребителя. Трябва да се отбележи, че операционните системи не работят само на компютри. Напротив, този тип система се намира в повечето електронни устройства, които използват микропроцесори : системният софтуер позволява на устройството да изпълнява функциите си (наприме
 • популярна дефиниция: единствено число

  единствено число

  Единственото е понятие, което идва от singulāris , термин от латинския език. Като прилагателно , тя може да се използва за описване на това, което е рядко, аномално или изненадващо . Например: "Биолозите потвърдиха, че това е един особен факт : не е обичайно животно от този вид да атакува човешко същество"