Дефиниция бизнес протокол

Протоколът е концепция с различни значения. На общо ниво може да се каже, че това е набор от инструкции, правила или правила, които позволяват да се ръководи или регулира определено действие. От този общ смисъл се появяват различни понятия: комуникационен протокол, изследователски протокол и др.

Бизнес протокол

В тази възможност ще се съсредоточим върху бизнес протокола . За да разберем концепцията, освен да вземем предвид гореспоменатото за протоколите, трябва да знаем, че бизнесът е прилагателно, което се отнася до това, което е свързано с фирми (организации, които развиват производствена или търговска дейност с печалба) и предприемачи ( собствениците на фирмите).

Това се разбира от бизнес протокола, следователно, до социалните и формалните правила, които трябва да бъдат изпълнени в рамките на една компания. Този протокол установява насоките и ограниченията, които регулират действията на въпросното дружество.

Бизнес протоколът обикновено регулира поведението на компанията както вътре, така и отвън. Чрез протокола се установяват норми за съвместно съществуване на служителите и се установяват комуникационни критерии извън него.

Бизнес протоколите съставят правилата, които трябва да се спазват, за да планират, разработват и контролират действията, насърчавани от една компания. В много случаи те включват не само правила, създадени от компанията, но и събират насоки, определени от държавата .

Например транспортна компания може да следва бизнес протокол, който установява правила за поведение на водачите (които не могат да говорят с пътниците по време на шофиране) и принуждава служителите да уведомяват клиентите за възможни промени в графика.

Бизнес протокол Нека да видим някои от основните точки на всеки бизнес протокол, който може да се приложи и към друг тип организация и защо не, към живота на всеки индивид, който преследва успех на лично ниво:

Бъдете информирани

Информацията е едно от съкровищата, които животът ни предлага, както на човешките същества, така и на останалите видове. Всеки път, когато научаваме нещо, ставаме по-силни и следователно по-сигурни в себе си. Започваме да се движим по-бързо, с по-голяма решителност. Фирмите често правят много рискови залози, тъй като една грешка може да струва десетки позиции или, в най-лошия случай, тяхната приемственост на пазара.

Поради тази причина бизнес протоколът трябва да включва в основата си задължението да се проучи всеки аспект на една идея, преди да се предприеме стъпка към ново решение. Например, когато се занимаваме с чуждестранни клиенти, ключът към успеха се състои в това, че имаме устни преводачи и знаем основните аспекти на тяхната култура, за да ги накараме да се чувстват като у дома си и да избягват неудобни или обидни моменти.

Добро присъствие

Тази концепция е относителна и двусмислена, тъй като може да има различно значение за всяко лице или група. В сферата на бизнеса има и такова разнообразие; Например, докато програмист може да се облича небрежно и да използва дълга коса, се очаква да има по-консервативен и формален вид. Излишно е да казвам, че винаги е възможно да се наруши традицията и налаганията; Само малцина обаче успяват да наложат нови правила, поради което е препоръчително да се избягват импулсивни или ненужни решения като част от бизнес протокола.

Сигурност и решителност

Тази точка служи за реализиране на предишните две, тъй като често е по-важно това, което правим с нашите знания, отколкото самото знание . След като събрахме възможно най-много информация и спазихме насоките, за да поддържаме добро присъствие, следващата стъпка е да ни възприемат като актуална и уважавана компания. Това в лично поле може да изглежда като качество, което не можем да принудим, в сферата на бизнеса е ключът към оцеляването.

Препоръчано
 • популярна дефиниция: потребител

  потребител

  Потребителят е този, който определя потреблението на нещо . Глаголът консумира, от друга страна, е свързан с използването на стоки за покриване на нужда, изразходване на енергия или унищожаване. Например: "Адела е много притеснена: открила е, че синът й използва наркотици" , "Вярвам, че Аржентина е основният потребител на червено месо в
 • популярна дефиниция: компания

  компания

  Сдружението е връзката, която съществува между партньорите. Придружителите, от друга страна, са хората, които са придружени с някаква цел, формирайки някаква общност , тяло или екип. Например: "Ние трябва да насърчаваме дружеството в компанията, ако искаме да изпълним нашите цели" , "Селекцията отново спечели зара
 • популярна дефиниция: камък

  камък

  Камъкът от латинската петра е твърда и компактна минерална субстанция , т.е. с висока консистенция. Камъните не са земни, нито имат метален аспект и обикновено се извличат от кариери, които са открити рудници. Благодарение на естествените си характеристики камъкът е материал, който се запазва във времето, без да губи основните си характеристики. Най-старите инструменти, постр
 • популярна дефиниция: клиничен случай

  клиничен случай

  Етимологията на случая ни води към латинския casus . Терминът се отнася до събитие , факт или проблем . Клинично , от друга страна, е прилагателно, което се отнася до упражняване на лекарство , обикновено свързано с изследването на пациентите и лечението на техните заболявания. Концепцията за клиничния случай , в тази рамка, може да се отнася до подробно описание на здравословното състояние на пациента. Това е специфичното изразяване на явление в организма на индивид или група от субекти. Като
 • популярна дефиниция: кръг

  кръг

  Думата кръг идва от латинската дума circulus , която е малка част от цирка ( "cerco" ). Той е синоним на кръг и, в ежедневния език, обиколка . Обиколката, обаче, е мястото (множеството точки) на равнина, която е на еднакво разстояние от центъра . Кръгът, от друга страна, е мястото на точките, които са в определена обиколка . Следователно, кръгът е повърхността, която се съдържа в периферията, докато това е периметъръ
 • популярна дефиниция: идентификация

  идентификация

  Преди да анализираме какво е значението на думата идентификация, която сега ни заема, ще определим кой е етимологичният произход на това. По-специално, когато го изучаваме, откриваме, че тя произтича от латински и по-конкретно от сумата от две частици: съществителното identitas , което е синоним на "идентичност", и глагола facere , което може да се преведе като "да се направи". Идентифицирането е действие и ефект на идентифициране или идентифициране (разпознаване, ако дадено лице или нещо е същото, което се търси, като има две или повече различни неща, считани за едно, имащи