Дефиниция технически чертеж

Рисунката е фигура, изображение или очертание, което обикновено се прави ръчно с помощта на инструмент (молив, четка) на различни материали. Концепцията за техник, от друга страна, се отнася до процедура, свързана с науката, чиято цел е да се постигне определен резултат.

Технически чертеж

Той е известен като технически чертеж към системата на графично представяне на различни видове обекти. Неговата цел е да предостави необходимата информация за анализиране на обекта, да подпомогне неговото проектиране и да позволи изграждането или поддръжката му.

Техническият чертеж може да бъде разработен с помощта на компютърни науки . Има определени програми ( софтуер ), които позволяват проектиране и изчисления, които улесняват рисуването. Що се отнася до ръчните инструменти, най-обичайните са правилата, квадратите и компасите.

Архитектурата, например, е наука, която се харесва на техническите чертежи. Сградата може да бъде представена в план (с изглед отгоре, покрив и т.н.) или на кота (отпред, страничен изглед), с разяснения за размерите му в плановете. В този случай говорим за архитектурен чертеж.

В този смисъл трябва също да изясним, че растението е представяне на обекта, който е направен на хоризонтален термин. А също и в техническия чертеж обикновено се прави залог за представяне на това, или на кота, с поредица от основни индикации, за да се разбере това по възможно най-точен начин.

Това означава, че всеки чертеж от този тип се придружава в допълнение към гореспоменатите размери на съответните размери. Те могат да бъдат по размер, позиция или местоположение, основно.

Сред многото видове технически чертежи можем да подчертаем, например, геоложката, която, както подсказва името му, се използва в областта на геологията и географията за въпроси като работа в находища на минерали или представяне на различните слоеве на Земята.,

Други видове технически чертежи са механичен чертеж (представляващ части или части от машини), електронен чертеж (представяне на схеми), електрически чертеж (очертаване на електрически инсталации на архитектурна структура) и градски дизайн (използван) да организира развитието на градските центрове).

Техническият чертеж може да включва скици, диаграми, диаграми, планове и други типове изображения. Геометричните понятия и понятия за математиката се използват за успешна работа с мащаби и перспективи.

По същия начин не трябва да забравяме, че Техническото рисуване е предмет, който се преподава на различни нива в рамките на испанската образователна система. С него се цели учениците да не само да научат някои теоретични концепции, като лексика, свързана с тази дисциплина, но и да придобият редица умения и ръчни умения за осъществяване на този вид рисунки.

По-конкретно, в първия и втория курс на обучението по Bachillerato, този предмет се преподава и за неговото развитие, докато за обучението на студентите съществуват интерактивни ресурси като различни уеб приложения, които Министерството включва на своя уебсайт. на образованието и науката.

Препоръчано
 • популярна дефиниция: чувство на неудовлетвореност

  чувство на неудовлетвореност

  От латински разочарован , разочарованието е действието и ефекта на разочарованието (да напусне без ефект или да развали опит ). Това е неприятно усещане, което се случва, когато очакванията на човек не са удовлетворени, тъй като не са в състояние да постигнат желаното . За психологията , разочарованието е синдром, който представя различни симптоми. Във всеки случай, тези симптоми са свързани с емоционална дезинтеграция , която се наблюдава на различни нива и с множество причини и пос
 • популярна дефиниция: мрежа за поддръжка

  мрежа за поддръжка

  Концепцията за мрежата има различни значения. От по-широкия си смисъл (мрежата е структура, която има характер, който я характеризира и позволява взаимовръзката между нейните възли), могат да бъдат изведени различни понятия, които водят до различни типове мрежи. Подкрепата , от своя страна, идва от подкрепа: поддържане на нещо, подпомагане на поддържането й, поддържане. Мрежата за подкрепа , следователно, е структура, която осигурява някакъв вид ограничаване на нещо или на
 • популярна дефиниция: скоростна надпревара

  скоростна надпревара

  Кариерата е понятие с няколко употреби. В този случай ще останем със своето значение като състезанието, в което участниците се опитват да достигнат цел пред своите опоненти. Скоростта междувременно може да се отнася до скоростта на движение. Идеята за скоростна надпревара , следователно, се отнася до състезание, ко
 • популярна дефиниция: забрава

  забрава

  Лимбо , произхождащо от латинската дума limbus , е мястото, където според доктрината за християнството се разглеждат душите на тези, които умират от деца, без да са получили тайнството на кръщението. За Библията неопределеността е пространството, в което душите на патриарсите на древността и светостта са били прекъснати, в очакване на спасението на чове
 • популярна дефиниция: разстояние

  разстояние

  От латинската дистанция , разстоянието е космическият път или времевият период, който разделя две събития или неща. Става въпрос за близост или разстояние, което съществува между обекти или събития. Например: "Къщата на Марта е на четири пресечки" , "Не се притеснявайте, ще бъдем разделени от много кратко разстояние" , "Следващата стан
 • популярна дефиниция: звънец

  звънец

  Латинската дума caccăbus премина в вулгарен латински като каскаб , което може да се преведе като „пот“ . Малкият от този термин произлиза от окситански каскавел , който дойде на нашия език като дрънкалка . Концепцията се позовава на куха метална сфера , с намалени размери, която има малък отвор и влага в интериора си някакъв елемент, който създава шум от движениет