Дефиниция технически чертеж

Рисунката е фигура, изображение или очертание, което обикновено се прави ръчно с помощта на инструмент (молив, четка) на различни материали. Концепцията за техник, от друга страна, се отнася до процедура, свързана с науката, чиято цел е да се постигне определен резултат.

Технически чертеж

Той е известен като технически чертеж към системата на графично представяне на различни видове обекти. Неговата цел е да предостави необходимата информация за анализиране на обекта, да подпомогне неговото проектиране и да позволи изграждането или поддръжката му.

Техническият чертеж може да бъде разработен с помощта на компютърни науки . Има определени програми ( софтуер ), които позволяват проектиране и изчисления, които улесняват рисуването. Що се отнася до ръчните инструменти, най-обичайните са правилата, квадратите и компасите.

Архитектурата, например, е наука, която се харесва на техническите чертежи. Сградата може да бъде представена в план (с изглед отгоре, покрив и т.н.) или на кота (отпред, страничен изглед), с разяснения за размерите му в плановете. В този случай говорим за архитектурен чертеж.

В този смисъл трябва също да изясним, че растението е представяне на обекта, който е направен на хоризонтален термин. А също и в техническия чертеж обикновено се прави залог за представяне на това, или на кота, с поредица от основни индикации, за да се разбере това по възможно най-точен начин.

Това означава, че всеки чертеж от този тип се придружава в допълнение към гореспоменатите размери на съответните размери. Те могат да бъдат по размер, позиция или местоположение, основно.

Сред многото видове технически чертежи можем да подчертаем, например, геоложката, която, както подсказва името му, се използва в областта на геологията и географията за въпроси като работа в находища на минерали или представяне на различните слоеве на Земята.,

Други видове технически чертежи са механичен чертеж (представляващ части или части от машини), електронен чертеж (представяне на схеми), електрически чертеж (очертаване на електрически инсталации на архитектурна структура) и градски дизайн (използван) да организира развитието на градските центрове).

Техническият чертеж може да включва скици, диаграми, диаграми, планове и други типове изображения. Геометричните понятия и понятия за математиката се използват за успешна работа с мащаби и перспективи.

По същия начин не трябва да забравяме, че Техническото рисуване е предмет, който се преподава на различни нива в рамките на испанската образователна система. С него се цели учениците да не само да научат някои теоретични концепции, като лексика, свързана с тази дисциплина, но и да придобият редица умения и ръчни умения за осъществяване на този вид рисунки.

По-конкретно, в първия и втория курс на обучението по Bachillerato, този предмет се преподава и за неговото развитие, докато за обучението на студентите съществуват интерактивни ресурси като различни уеб приложения, които Министерството включва на своя уебсайт. на образованието и науката.

Препоръчано
 • популярна дефиниция: синтез

  синтез

  Концепцията за синтеза произхожда от латинския синтез и се казва, че най-отдалечените й корени се намират в гръцка дума. Терминът се отнася до представянето на едно цяло благодарение на най-интересните и забележителни части . С други думи, може да се каже, че синтезът е конформация на нещо пълно в резултат на елементите, които са били отстранени по време на предишна процедура . Тезата се разбира като преценк
 • популярна дефиниция: самоснимките

  самоснимките

  Селфи е английски термин, който се използва като синоним на автопортрет или автопортрет . Това е практика, която е на повече от век, но придоби голяма популярност през 21 век благодарение на новите технологии и социалните мрежи. Селфи се състои в правене на снимка на себе си . По този начин лицето разтяга ръката си и изстрелва камерата, насочена към лицето или тялото му. Друга възможност е да насочите камерат
 • популярна дефиниция: мишка

  мишка

  Мишка е животно, което принадлежи към групата бозайници . Това е гризач, който е с размери около двадесет сантиметра и се характеризира със сива коса и дълга опашка. Мишката е много подобна на плъха , друг гризач. И двата вида са част от едно и също семейство и от едно и също семейство. Плъховете обаче са включени в рода Rattus , докато мишките принадлежат към рода Mus . Една от о
 • популярна дефиниция: снизходителност

  снизходителност

  Преди да пристъпи към определяне на смисъла на термина снизходителност, става необходимо да се открие неговия етимологичен произход. В този случай можем да установим, че това е дума, която произтича от латински. Точно идва от "clementia", което може да се преведе като "милост". Понятието за помилване напомня за благочестие или милост . Терминът е свързан с умерен
 • популярна дефиниция: пола

  пола

  Етимологичният произход на термина „полтера“ се намира на латински, по-специално в думата „pullarius“, която от своя страна произлиза от „pullus“. Тази дума е била използвана в началото за определяне на потомството на всички животни и накрая е оставена да се отнася само за пилетата. Pollera е концепция с няколко приложения. Най-често се отнася до дреха, носена предимно от жени . Полата, в този смисъл, е пола, която покрива всички или част от краката. Например: "Тази вечер ще отворя синята пола &quo
 • популярна дефиниция: вълнение

  вълнение

  Tumult , с етимологичен произход в латинскито tumultus , е термин, който се отнася до шума и суетата , или разстройството, което провокира действието на тълпата. Според контекста понятието може да се отнася до различни ситуации. Например: "В размирието си загубих обувка" , "Когато празнувах целта си в яростен начин, шведският играч предизвикваше размирици в полето" , "При