Дефиниция евристични методи

Идеята за евристиката произтича от херискейн, гръцка дума, която може да се преведе като "намери" . Концепцията се позовава на техниката, ориентирана към разследването, разследването или откриването .

евристични методи

Евристиката, следователно, може да бъде търсене на източници или документация . В някои науки понятието е свързано с прилагането на методологии, които не са строги с намерението да се намерят решения.

Според контекста, евристиката може да се появи като съществително или като прилагателно. В първия случай той се отнася до дисциплината, фокусирана върху откритията. Като прилагателно, можете да квалифицирате метода или стратегията, които сочат към откриването на нещо.

Ето защо е възможно да се разбере евристиката по различни начини. На общо ниво е това, което осигурява правила или начини за предлагане на хипотеза и генериране на решение.

Евристичният капацитет е едно от най-важните качества на човека . Чрез използването на творчеството и разсъжденията и използването на знанията, придобити чрез опит, хората могат да решават различни видове неудобства.

В областта на инженерството, методът, който се основава на опита за разрешаване на конфликти в дизайна, се нарича евристика. Използването на евристиката допринася за по-бързото разрешаване на дилемата, като се започне от подобни вече известни проблеми .

Антивирусите, които се използват в компютрите, също прибягват до евристика. В този случай те са техниките, които са поставени в рамка за разпознаване на злонамерени кодове, които не са част от софтуерната база данни. По този начин евристиката представлява автоматична защита срещу нахлуването на нови кодове ( вируси ).

Препоръчано
 • дефиниция: делтовиден

  делтовиден

  Думата делтоиди идва от гръцката буква делта . Терминът се използва като прилагателно, за да се квалифицира това, чиято форма напомня за делта капитал . Така или иначе най-обичайната употреба е свързана специално с мускул . Делтоидът е триъгълен мускул, който е част от анатомията на бозайниковите животни . В случая на човешкото същество , делтоидът се простира между ключицата и лопатката, покривайки с
 • дефиниция: оперета

  оперета

  Zarzuela е сценичен жанр, който съчетава декламации, песни и инструментални части. Името му идва от Palacio de la Zarzuela , мястото, където този вид драматични и музикални произведения са изпълнявани за първи път. Този дворец е построен през седемнадесети век по заповед на крал Филип IV като ловна хижа и името му се дължи на наличието на бръмбари (известни съ
 • дефиниция: жизнеспособност

  жизнеспособност

  Първото нещо, което трябва да направим, преди да влезем изцяло в анализа на термина жизнеспособност, е да определим неговия етимологичен произход. И тази задача ни кара да открием, че тя идва от жизнеспособен френски език, който от своя страна се състои от две латински думи: vita , която може да се преведе като "живот", и суфикс - жлъчка , която е еквивалентна на "възможност". Осъществимостта е качеството на жизнеспособното (което е вероятно да бъде осъществено или да бъде реализирано поради обстоятелствата или характеристиките му). Концепцията се отнася и до състоянието на
 • дефиниция: майка карта

  майка карта

  Дънната платка , дънната платка или дънната платка е печатна платка, която позволява интегрирането на всички компоненти на компютъра . За тази цел той има основен софтуер, известен като BIOS , който му позволява да изпълнява функциите си. Но какви функции са основно тези, които се извършват от дънната платка или дънната платка? Има няколко важни и важни за постигане на правилното и оптимално функциониране на всеки компютър.
 • дефиниция: богохулство

  богохулство

  Богохулството е поговорка, която обижда или измъчва едно същество или нещо свещено . Концепцията идва от латинския термин blasphemĭa , който от своя страна произлиза от гръцкия blasphēmía . Следователно, преди да напреднем в дефиницията на богохулството, трябва да се съсредоточим върху идеята за свещеното . Свещеното е това, к
 • дефиниция: екстраполирам

  екстраполирам

  Екстраполирането е глагол, който възниква от интерполиране (поставяне на нещо в средата на други неща), като се замени префиксът с префикса екстра- . Терминът се използва във връзка с приложението в определена област на нещо, което е било получено или изпълнено в друго . Например: "Ние възнамеряваме да екстраполираме общинския опит към цялата провинция" , "Мисля, че моралът на тази древна история може да бъде екстраполиран към настоящето, защото съдържа ценни учения"