Дефиниция природа

Понятието за природа ни позволява да се позовем на явленията, които са част от физическата вселена и всичко, свързано с живите организми . Речникът на Кралската испанска академия (RAE) разпознава осемнадесет значения на думата, която показва нейната широта от значения.

природа

Природата може да се позовава на онова, което характеризира едно същество . Например: "Фактът, че ядат собствените си деца, е в природата на няколко животни ", "Той никога няма да спре да се държи така, бунтът е част от неговата природа . "

Така например, съществува концепцията за човешката природа. С него се опитва да изрази това, че всеки мъж или жена има редица характеристики, които са присъщи на всички човешки същества и които безвъзвратно са във връзка с това, което са техните начини на мислене, действие и дори чувство.

Поле, което е довело до факта, че по време на историята много хора са били учени, мислители и философи, които са имали отражение върху този термин. Такъв би бил случаят например с фигурите на ръста на немския интелектуалец Карл Маркс, философът Георг Вилхелм Фридрих Хегел или философът и поетът Фридрих Ницше.

Качествата и добродетелите на обектите също са включени в понятието за природата: "Тази мебел е благородна и солидна в природата" .

Най-честото използване на понятието, във всеки случай, е свързано с това, което формира земния свят и което не е създадено от човека : "Трябва да защитаваме природата", "Минно дело е дейност, която вреди на природата на непоправим начин " .

Следователно терминът обикновено се отнася до съвкупността от живи същества (включително хора, животни и растения) и явления, които възникват без намесата на хора (като вятър или сняг).

Земята в този смисъл е домът на природата. Когато екологията посочва важността на защитата на природата, тя иска да се запазят живите същества и екосистемите, които съставляват планетата.

Ако дадена промишленост замърси вода и земя, ще се каже, че тя е вредна природа. Защитата на екологията, следователно, ще разсъждава за изоставяне на тази промишлена дейност или поне ще търси други начини за нейното осъществяване.

В този смисъл е важно да се подчертае, че влошаването, което се случва поради различни причини за околната среда, която ни заобикаля, е това, което води до разработването на различни проекти и инициативи с ясна цел да информира населението за значението на опазването природата. И това зависи от нашето собствено благополучие, качеството на живота ни.

Така например има групи, които ежедневно се борят за това, както в случая с Грийнпийс. Това е екологична НПО, която работи от 1971 г. за опазване на околната среда. Затова осъществява инициативи за спиране на т.нар. Изменение на климата, премахване на използването на ядрена енергия или опазване на биологичното разнообразие.

Препоръчано