Дефиниция търговски код

В областта на правото, набор от подредени и систематични правни норми, които регулират единно един предмет, се нарича код . В случая с търговския кодекс става дума за съвкупността от норми и предписания, които регулират търговските отношения между различни лица или дружества от една и съща територия.

Търговски кодекс

Търговските кодекси възникнаха заедно с Просвещението, за да поръчат търговска дейност. Развитието на търговията е породило, че понастоящем търговското право се регулира както от търговския кодекс, така и от други специални закони чрез декодиращ процес.

Историците смятат, че първият търговски кодекс е разработен във Франция през 1807 г. и е одобрен от Наполеон Бонапарт . Целта на френските власти е да регулират между другото и прехвърлимите ценни книжа, учредяването на дружества, борсовия пазар, банкрутите, банковото право, застрахователните и кредитни конкурси. Въпреки че в този първи кодекс са съществували маневри от страна на сегашното правителство, за да се възползват от работата на останалите граждани, е от основно значение този кодекс да бъде анализиран по-късно и да бъде предложен такъв, където основната цел е да предложи свободно и справедливо пространство за търговски обмен; въпреки че на практика не става напълно така.

Търговският кодекс е част от частното право, в неговия клон, предназначен за търговски отношения. Правилата имат за цел да се адаптират към динамиката на икономическите отношения.

Важно е да се има предвид, че правилната дума от латинското directum означава „какво е според правилото“ . Търговският кодекс, както и останалите правни норми, е вдъхновен от постулатите на справедливостта и предполага нормативен и институционален ред, който регулира човешкото поведение (в този случай поведението, свързано с търговията).

Правото е наложително (налага задължение за поведение), атрибутивното (има правомощието да изисква спазване на императива) и двустранно (предмет, който не е засегнат, има право да изисква спазване на правилото).

Испания и Търговския кодекс

В Испания Търговският кодекс е създаден през деветнадесети век, по-точно през 1885 г., за да сложи край на безредието, което царуваше по въпроса за търговския обмен на територията на полуострова и да се приспособи към новите тенденции, които вече оживяват и осигуряват сигурност. в други страни като Франция и Англия. Във всеки случай формата, в която е написана, оставя резерв за промените, които могат да се получат, като се вземе предвид потокът от икономически дейности за всеки период.

Търговски кодекс В тази страна Кодексът се състои от редица правила и предписания, че всички онези, които упражняват в търговската сфера, трябва да запазят в момента на установяване на връзки от този тип с останалите търговци или купувачи .

В случай, че все още не е ясно, целта на създаването на такъв кодекс е в необходимостта да се търси справедливо и редовно общество всички аспекти, свързани с човешкото поведение в търговския аспект. Правилата, които го съставят, са строго анализирани и написани с особена грижа, за да се предотвратят някои натъртвания, които позволяват незаконни дейности, които не са предвидени от закона ; Трябва да се отбележи, че въпреки това съществуват много възможности, които не са били обмислени и когато хората се опитват да заобиколят законите.

За да завършим, ще кажем, че търговските актове, които регулират този кодекс, са закупуването на продукти за препродажбата или отдаването под наем, операциите по обмяна или бартер и сделките, извършвани от компании, които имат промишлен или търговски характер.

Препоръчано
 • дефиниция: двуизмерен

  двуизмерен

  Двумерното прилагателно се използва, за да опише това, което има две измерения ( 2D ). Орган, който проектира по един и същ начин, например, има две измерения. От друга страна, ако има и дълбочина, тя е обект с три измерения ( 3D ) и получава квалификацията на триизмерното . Като цяло размерите се определят от минималния брой координати, които са необходими за специфицирането на всяка точка в него. По този начин можем да потвърдим, че една линия е едномерна : тя достига до една
 • дефиниция: омоним

  омоним

  Хомонимо е прилагателно, което позволява да се отнасят до двама или повече хора или неща, които имат едно и също име . Терминът идва от латинския homonymus , който от своя страна произхожда от гръцка дума. Като се започне от този смисъл, ние също трябва да подчертаем, че омонимът, следователно, действа като синоним на съименник. По този начин и терминът, и д
 • дефиниция: безпокойство

  безпокойство

  Концепцията за безпокойство произхожда от латинския термин anxietas . Става въпрос за състоянието на човек, изпитващ шок, тревога, нервност или тревога . За медицината тревожността е агонизиращото състояние, което може да се появи до невроза или друг вид заболяване и което не позволява отпускане и почивка на пациента. Например: "Чувствам голямо безпокойство за днешния рецитал, " "Опитайте се да овладеете безпокойството си, че в това състояние на нервност нещата могат да се объркат" , "Голяма тревога за полуфиналния мач . " Трябва да се отб
 • дефиниция: дързък

  дързък

  Латинската дума temerarĭus дойде на нашия език като безразсъдна . Това е прилагателно, което позволява да се квалифицира лицето, чието поведение е много неблагоразумно и следователно носи рискове . Актовете от този вид са известни и като безразсъдни. Например: "В безразсъдно действие младежът се хвърли в морето от лодката, за да се опита да възс
 • дефиниция: изстрел

  изстрел

  Shot е актът и резултатът от стрелбата (свалянето, хвърлянето, изваждането или хвърлянето на нещо). Концепцията обикновено се използва за назоваване на изстрела, който е направен с оръжие, обикновено огън. Например: "Снощи чух няколко изстрела: надявам се, че нищо сериозно не се е случило ", "Младият мъж е бил прострелян в крака и е в общинската болниц
 • дефиниция: точност

  точност

  Точността е точността и верността при изпълнението на нещо . Когато някой изпълнява действие с точност, полученият резултат е този, който е бил предназначен. Точността предполага липса на грешка или неуспех. Например: "Германският състезател удари и удари центъра на целта с точност" , "Парагвайският напред завърши с голяма точност и топката влезе с точност в го