Дефиниция търговски код

В областта на правото, набор от подредени и систематични правни норми, които регулират единно един предмет, се нарича код . В случая с търговския кодекс става дума за съвкупността от норми и предписания, които регулират търговските отношения между различни лица или дружества от една и съща територия.

Търговски кодекс

Търговските кодекси възникнаха заедно с Просвещението, за да поръчат търговска дейност. Развитието на търговията е породило, че понастоящем търговското право се регулира както от търговския кодекс, така и от други специални закони чрез декодиращ процес.

Историците смятат, че първият търговски кодекс е разработен във Франция през 1807 г. и е одобрен от Наполеон Бонапарт . Целта на френските власти е да регулират между другото и прехвърлимите ценни книжа, учредяването на дружества, борсовия пазар, банкрутите, банковото право, застрахователните и кредитни конкурси. Въпреки че в този първи кодекс са съществували маневри от страна на сегашното правителство, за да се възползват от работата на останалите граждани, е от основно значение този кодекс да бъде анализиран по-късно и да бъде предложен такъв, където основната цел е да предложи свободно и справедливо пространство за търговски обмен; въпреки че на практика не става напълно така.

Търговският кодекс е част от частното право, в неговия клон, предназначен за търговски отношения. Правилата имат за цел да се адаптират към динамиката на икономическите отношения.

Важно е да се има предвид, че правилната дума от латинското directum означава „какво е според правилото“ . Търговският кодекс, както и останалите правни норми, е вдъхновен от постулатите на справедливостта и предполага нормативен и институционален ред, който регулира човешкото поведение (в този случай поведението, свързано с търговията).

Правото е наложително (налага задължение за поведение), атрибутивното (има правомощието да изисква спазване на императива) и двустранно (предмет, който не е засегнат, има право да изисква спазване на правилото).

Испания и Търговския кодекс

В Испания Търговският кодекс е създаден през деветнадесети век, по-точно през 1885 г., за да сложи край на безредието, което царуваше по въпроса за търговския обмен на територията на полуострова и да се приспособи към новите тенденции, които вече оживяват и осигуряват сигурност. в други страни като Франция и Англия. Във всеки случай формата, в която е написана, оставя резерв за промените, които могат да се получат, като се вземе предвид потокът от икономически дейности за всеки период.

Търговски кодекс В тази страна Кодексът се състои от редица правила и предписания, че всички онези, които упражняват в търговската сфера, трябва да запазят в момента на установяване на връзки от този тип с останалите търговци или купувачи .

В случай, че все още не е ясно, целта на създаването на такъв кодекс е в необходимостта да се търси справедливо и редовно общество всички аспекти, свързани с човешкото поведение в търговския аспект. Правилата, които го съставят, са строго анализирани и написани с особена грижа, за да се предотвратят някои натъртвания, които позволяват незаконни дейности, които не са предвидени от закона ; Трябва да се отбележи, че въпреки това съществуват много възможности, които не са били обмислени и когато хората се опитват да заобиколят законите.

За да завършим, ще кажем, че търговските актове, които регулират този кодекс, са закупуването на продукти за препродажбата или отдаването под наем, операциите по обмяна или бартер и сделките, извършвани от компании, които имат промишлен или търговски характер.

Препоръчано
 • популярна дефиниция: фигура

  фигура

  Произхождайки от латинската figūra , понятието за фигура може да се използва в множество контексти и с различни значения. Фигура е, наред с други неща, външният вид или външен вид на тяло или предмет, чрез които може да се разграничи от другите. В подобен смисъл статуя, скулптура или произведение на изкуството, които възпроизвеждат характерните форми на животни или мъже , и рисунката, която отразява човешките тела, е известна като фи
 • популярна дефиниция: аминокиселини

  аминокиселини

  Аминокиселините са вещества, чиито молекули са образувани от карбоксилна група и аминогрупа . Около двадесет аминокиселини са основните елементи на протеините. Когато две аминокиселини установят комбинация вътре в клетката , реакцията протича между карбоксилната група и аминогрупата на другата. Това освобождава молекула от H2O и образува пептидна връзка : това, което остава от двете аминокиселини, води до дипептид . Свързването на трета аминокиселина генерира трипептид . Когато се добавят аминокиселини, се създават различни пептиди (т.е. ра
 • популярна дефиниция: rostizar

  rostizar

  Ростизар е глагол, използван в няколко латиноамерикански страни за препращане на някакъв вид месо . Обикновено терминът се използва по отношение на пилета . Например: " Известно време започвам печенето на пилето, което ще ядем на вечеря" , "Печенето на пилето ще отнеме около час: ако искате, можете да се върнете около девет, за да потърсите храната" , "мисля, че печене Месото е по-здравословно от пърженето . Според речника на Кралската испанска академия ( RAE ), бизнесът, където пилетата се пекат и продават, се нарича грил . В няколко страни от Южна Америка този тип зав
 • популярна дефиниция: производство

  производство

  Производството е продукт, изработен ръчно или с помощта на машина . По принцип, терминът се отнася до резултат от индустриален процес, който позволява да се превърне суровината в вече завършен или завършен продукт . За производството на производството обикновено е необходимо да се правят редица стъпки. Всичко започва с получаването на суровината от естествената му среда и приключва, когат
 • популярна дефиниция: реформа на труда

  реформа на труда

  Процесът и резултатът от реформата се наричат реформи . Реформирането, от друга страна, се състои във формирането или промяната на нещо . От друга страна, прилагателният труд се отнася до това, което е свързано с работата (дейност, която се развива в замяна на някакъв вид компенсация или възмездие). С тези определения можем да развием идеята за трудова реформа . Това е инициатива, която изменя законодателството, регулиращо трудовите отношения, с цел да им се предостави по- голяма гъвкавост . Целта на трудовата реформа е да благоприятств
 • популярна дефиниция: узаконяване

  узаконяване

  Легализацията е акт и следствие от легализирането . Този глагол (легализира) от своя страна напомня за предоставяне на правен статут или за удостоверяване на автентичността на подпис или документация . Когато легализацията се отнася до предоставяне на правен статут, легализацията предполага, че това, което е легализирано сега, е позволено от закона , а преди това е