Дефиниция търговски код

В областта на правото, набор от подредени и систематични правни норми, които регулират единно един предмет, се нарича код . В случая с търговския кодекс става дума за съвкупността от норми и предписания, които регулират търговските отношения между различни лица или дружества от една и съща територия.

Търговски кодекс

Търговските кодекси възникнаха заедно с Просвещението, за да поръчат търговска дейност. Развитието на търговията е породило, че понастоящем търговското право се регулира както от търговския кодекс, така и от други специални закони чрез декодиращ процес.

Историците смятат, че първият търговски кодекс е разработен във Франция през 1807 г. и е одобрен от Наполеон Бонапарт . Целта на френските власти е да регулират между другото и прехвърлимите ценни книжа, учредяването на дружества, борсовия пазар, банкрутите, банковото право, застрахователните и кредитни конкурси. Въпреки че в този първи кодекс са съществували маневри от страна на сегашното правителство, за да се възползват от работата на останалите граждани, е от основно значение този кодекс да бъде анализиран по-късно и да бъде предложен такъв, където основната цел е да предложи свободно и справедливо пространство за търговски обмен; въпреки че на практика не става напълно така.

Търговският кодекс е част от частното право, в неговия клон, предназначен за търговски отношения. Правилата имат за цел да се адаптират към динамиката на икономическите отношения.

Важно е да се има предвид, че правилната дума от латинското directum означава „какво е според правилото“ . Търговският кодекс, както и останалите правни норми, е вдъхновен от постулатите на справедливостта и предполага нормативен и институционален ред, който регулира човешкото поведение (в този случай поведението, свързано с търговията).

Правото е наложително (налага задължение за поведение), атрибутивното (има правомощието да изисква спазване на императива) и двустранно (предмет, който не е засегнат, има право да изисква спазване на правилото).

Испания и Търговския кодекс

В Испания Търговският кодекс е създаден през деветнадесети век, по-точно през 1885 г., за да сложи край на безредието, което царуваше по въпроса за търговския обмен на територията на полуострова и да се приспособи към новите тенденции, които вече оживяват и осигуряват сигурност. в други страни като Франция и Англия. Във всеки случай формата, в която е написана, оставя резерв за промените, които могат да се получат, като се вземе предвид потокът от икономически дейности за всеки период.

Търговски кодекс В тази страна Кодексът се състои от редица правила и предписания, че всички онези, които упражняват в търговската сфера, трябва да запазят в момента на установяване на връзки от този тип с останалите търговци или купувачи .

В случай, че все още не е ясно, целта на създаването на такъв кодекс е в необходимостта да се търси справедливо и редовно общество всички аспекти, свързани с човешкото поведение в търговския аспект. Правилата, които го съставят, са строго анализирани и написани с особена грижа, за да се предотвратят някои натъртвания, които позволяват незаконни дейности, които не са предвидени от закона ; Трябва да се отбележи, че въпреки това съществуват много възможности, които не са били обмислени и когато хората се опитват да заобиколят законите.

За да завършим, ще кажем, че търговските актове, които регулират този кодекс, са закупуването на продукти за препродажбата или отдаването под наем, операциите по обмяна или бартер и сделките, извършвани от компании, които имат промишлен или търговски характер.

Препоръчано
 • популярна дефиниция: депозит

  депозит

  Когато определяме етимологичния произход на срочния депозит, трябва да изясним, че той се намира на латински. По-конкретно, тя произтича от глагола iacere , който може да бъде преведен като "лежащ". Депозит е мястото, където естествено се намират скали, минерали, газове или вкаменелости ( геоложко находище ) или мястото, където са намерени археологи
 • популярна дефиниция: резервоар

  резервоар

  Произхождащ от френския термин Réservoire или от английския резервоар , думата резервоар е термин, който има множество приложения. За областта на биологията ( епидемиология ), например, резервоарът е съвкупност от живи организми, които имат хронично зародиш на определено заболяване . Така нареченият природен резервоар е мястото, където в дългосрочен план се намира патоген, който причинява зоонозна патология . В много случаи, гостоприемникът не е засегнат от болестта или остава без симптоми. Мишките за хан
 • популярна дефиниция: текст

  текст

  Произхождащ от латински textus , думата текст описва набор от твърдения, които позволяват да се даде съгласувано и подредено съобщение , или в писмена форма, или чрез думата. Това е структура, съставена от знаци и конкретно писане, което дава пространство на смислена единица . Всеки текст има определена кому
 • популярна дефиниция: училищни правила

  училищни правила

  Той е известен като регулиране на подредените групи от правила и регламенти, които са приложими в определен контекст. Училището , от друга страна, е това, което е свързано с училището (учебно заведение). Училищното регулиране по този начин се състои от поредица от норми, които установяват различни модели на поведение и правила за съвместно съществуване в училище.
 • популярна дефиниция: фон

  фон

  От латинското дъно дъното е дъното на нещо кухо . Например: "Бутоните са на дъното на бутилката и аз не ги хващам" , "Дъното на бурканчето беше напукано и течността започна да излиза" . Фонът е и вътрешното разширение на сградата или вътрешния или задния двор на къщата : "Добре дошли, моля, влезте: Мартин е на заден план&
 • популярна дефиниция: модул

  модул

  Той е известен като модул (от латинския модул ) до структура или блок от парчета, които в една конструкция са разположени в количество, за да го направят по-просто, редовно и икономично. Следователно всеки модул е ​​част от система и обикновено е свързан по някакъв начин с останалите компоненти. Това, което се счита за модулно, е ле