Дефиниция представителство

От представеното на латински език, представянето е действие и ефект на представяне (правене на нещо представено с цифри или думи, отнасящи се, заместване на някого, изпълнение на произведение на публично място). Представянето, следователно, може да бъде идеята или образа, който замества реалността.

представителство

В този смисъл изпълнението е постановка, независимо дали с естетически, развлекателни или други причини. Например: "Представянето на работата на Сервантес в театъра беше големият успех на летния сезон", "Работим заедно с група актьори, за да представим живота на каудило", "Не става въпрос за истински конфликт, това е просто представяне . "

В областта на театъра най-често се говори с това значение, което вече споменахме. В този случай е необходимо да се подчертае факта, че той се състои основно от поставяне на история пред определена аудитория и използване на елементи като музика, сценография, светлина, звук и, разбира се, диалози или монолози на различните знаци.

Конкретно за постигане на голямо представяне и задоволяване на обществените нужди като добър режисьор, някои великолепни и близки интерпретации от актьорите, солиден текст и подходящ сценография и костюми.

По този начин, така ще постигнете, че всяка постановка успява да завладее обществеността. През цялата история на театъра много са били представителствата, които са достигнали максимален успех. Въпреки това, сред всички тях бихме могли да подчертаем "La Ratonera", базирана на едноименната работа на Ágatha Christie; "Les Miserables" на Виктор Юго или "Призракът на операта" на Гастон Леру.

Той е известен като представяне на нещо, което представлява друг и множеството от хора, които се представят от името на другите : "Тази скулптура е представяне на войната според мирогледа на художника, " "Министърът на търговията представи предложение на работниците, представляващи правителството ", " Северноамериканското представителство на последните олимпийски игри събра повече от сто медала " .

В областта на развлеченията и спорта, представителството също е от особено значение. И е, че актьорите, певците или футболистите се нуждаят от услугите на представител, който е отговорен за получаването на неустоими предложения за работа, атрактивни договори и завидна работа.

Споменатият професионалист трябва да бъде добър човек, от близко отношение, внимателен, осведомен за реалността на неговия сектор и преди всичко с много възможности за преговори.

Правното представителство е право, което дадено лице (физическо или юридическо) предоставя на друг да действа от тяхно име. Това представителство може да бъде законно (както в случая на настойник или квестор) или възникнало чрез лична воля на страните.

В представителните демокрации говорим за мнозинство или пропорционално представителство според начина, по който представителите на народа се избират чрез избори. Представителството на мнозинството е процедурата, която се състои в избор на представители с мнозинство, докато пропорционалното представителство определя различни пропорции според броя на гласовете и броя на избраните представители.

Препоръчано
 • популярна дефиниция: саксофон

  саксофон

  Белгийският Адолф Сакс ( 1814 - 1894 ) направи безценен принос към света на музиката, тъй като той изобретил инструмента, който днес всички знаем с името на саксофона . Деноминацията на този инструмент на френски език ( саксофон ) се присъединява към фамилията на неговия създател ( Sax ) с концептуалния телефон ( "звук" ). Както се очакваше, Сакс имаше много близка връзка с музиката, тъй като беше кларинетист. Смята се, че от този инструмент той развива саксофон, който е известен като саксо и в някои страни се нарича също саксофон . Следователно саксофонът и кл
 • популярна дефиниция: циркаден ритъм

  циркаден ритъм

  Ритъмът е ред, който организира поредица от неща, формирани от повторението на циклите в определени интервали от време. Има, според контекста, различни видове ритми. Прилагателното циркадиан , от друга страна, се състои от две латински думи: circa (което може да се преведе като "близо" ) и
 • популярна дефиниция: преработването

  преработването

  Понятието за преработка не е част от речника на Кралската испанска академия ( RAE ). Вместо това можем да намерим термина производство , който се отнася до продукта, произведен ръчно или с помощта на машина . Можем да потвърдим, че преработката е обект, който е произведен отново . Преработените продукти са резултат от възстановяване или промяна на други, които вече са
 • популярна дефиниция: модификация

  модификация

  От латински modificatĭo , модификацията е действие и ефект на модифициране . Този глагол , чийто етимологичен произход ни насочва към латински modificāre , се отнася до промяна или трансформиране на нещо , даване на нов начин на съществуване на материалната субстанция или ограничаване на нещо до определено състояние по начин, който го отличава от други неща. Например: "Италианският производител информира, че новият модел на превозното средство ще включва важна аеродинамична модификация" , "Властите обявиха изменение на действащите разпоредби относно продажбата на алкохолни напитк
 • популярна дефиниция: ранчо

  ранчо

  Терминът ранчо може да се използва по различни начини. Една от най-разпространените му употреби в Южна Америка се отнася до несигурните жилища , построени с малко ресурси. Например: "Футболистът израснал на ранчо, което нямаше течаща вода или електричество и днес е милионер" , "Владетелите трябв
 • популярна дефиниция: клон

  клон

  Клоновете са удълженията, които възникват от стъблото или ствола . От тях се раждат цветя , плодове и листа . Например: "Бих искал да стигна до тези клони, за да взема някои портокали" , "Вятърът откъсна няколко клона на дървото, което се намира пред училището" , "Виж! Има една котка, която почива на клон на лимонеро . Може да се каже, че клонът е структура, която започва от основното тяло на въпросното дърво или растение . Въпреки че имат известна способност за сгъване,