Дефиниция художник

Художникът е човек, който упражнява изкуството и произвежда художествени произведения. Определението на термина следователно ще бъде свързано с това, което се разбира от чл .

художник

От латински ars, изкуството се състои от изразяване на усещания, емоции и идеи чрез пластични, езикови или звукови ресурси. Концепцията позволява да се включат творенията, които човешкото същество прави, за да изрази своята чувствителна визия за реалния или въображаем свят.

Понятието за изкуство се е променило през цялата история, а с него и значението на художника. Праисторическите мъже, които нарисуваха пещерите на Алтамира например, днес се смятат за художници. Средновековни занаятчии, ренесансови гравьори и гръцки архитекти също са художници, както и настоящите художници, скулптори, музиканти, писатели и рисувачи.

Сред многото видове артисти, които съществуват, ще трябва да подчертаем поети, писатели, драматурзи, художници, скулптори, музиканти, певци ...

Много широк е списъкът на класовете художници, които съществуват и също така е много обширен, че на героите, които за своите качества в някое от тези изкуства са успели да станат автентични етапи в историята на света. Сред най-значимите ще бъдат следните:

Леонардо да Винчи. Неговата гъвкавост и високо качество във всеки един от видовете изкуство, които практикуваше, бяха две от основните отличителни белези на човека, който стана ключова фигура в Ренесанса. Сред неговите най-значими произведения ще бъдат подчертани картини като "La Gioconda" или "The Last Supper", без да се забравя рисунката на "Витрувиански човек".

Микеланджело. В областта на живописта, архитектурата и скулптурата е особено подчертана от този художник, който се е превърнал в една от най-важните фигури на всички времена. През Възраждането този герой присъства и ни е дал творби като "Сикстинската капела", базиликата Сан Педро или "Давид".

Диего Веласкес, Сервантес, Пикасо, Моцарт или Бетовен са други художници, които са станали безспорни фигури, които са влезли в историята за своя талант, своите качества и творби, които отразяват, че са истински гении на живописта, литература или музика.

Възможно е да се прави разлика между изящни изкуства и други древни художествени прояви. В този смисъл ще се включи и дефиницията на художника. Човек, който е посветен да рисува карикатури или комикси, може да се счита за художник от някои, а други да не го включват в категорията.

Има и различни качества в художествените произведения. Картината като цяло е част от изкуството. Но не всички хора, които рисуват картини, получават прякора на художника. В някои случаи дори субект може да се определи като художник, въпреки че не получава такова социално признание .

Трябва да се отбележи, че изкуството е свързано с човешките практики, защото има естетическо или символично намерение. Някои зоологически градини или треньори са направили животни като делфини или маймуни да рисуват картини, макар че едва ли някой може да ги смята за художници.

Препоръчано
 • дефиниция: тест за интелигентност

  тест за интелигентност

  Тестът е тест, предназначен да оцени определени знания, умения или функции . В този смисъл концепцията е свързана с оценки и изпити. Тестът за интелигентност (известен също като IQ тест, IQ тест или IQ тест ) се опитва да измери интелигентността чрез оценка на коефициента на интелигентност . Понятието интелигентност се отнася до знанието как да се изберат най-добрите налични възможности за решаване на проблем. Ето защо тя е свързана със способността да асимилираме, разберем и разработим информация, за да я използваме
 • дефиниция: дворец

  дворец

  Дворецът е сграда, предназначена да функционира като дом на цар , владетел или човек с голямо богатство. Обикновено това са много луксозни сгради, с голям брой стаи, градини и други съоръжения. Например: "Императорът е заповядал да построи дворец във всяка колония, за да остане в пътуванията си" , "Дворецът на мира е една от най-кра
 • дефиниция: амбулаторен

  амбулаторен

  Амбулатория е прилагателно, което е свързано с това, което принадлежи или по отношение на практиката на ходене . Най-честото използване на термина има приложение в областта на медицината и здравето , за да се нарече лечение или заболяване , което не изисква да бъде в леглото (и следователно позволява на пациента да продължи да върви). Амбулаторният пациент е този, който трябва редовно да посещава здравен център по причини, свързани с диагнозата или лечението, но не е необходимо да пренощува там (т.е. не е хоспитализиран). Поради тази причина амбулаторният пациент е известен още като ден или ден
 • дефиниция: РНК

  РНК

  Акронимът RNA съответства на рибонуклеинова киселина , вещество, което присъства в еукариотни клетки и в прокариотни клетки. Това е нуклеинова киселина: полимер, който се създава чрез последователността на мономери, известни като нуклеотиди , които са свързани чрез фосфодиестерни връзки . В случая на РНК, нуклеотидите, които представя, са рибонуклеотиди . Може да се каже, че чрез РНК е нуклеинова киселина, съставена от серия рибонуклеотиди. РНК от клетките представлява единична верига и е линейна. Регулирането на генната
 • дефиниция: обяснение

  обяснение

  Обяснението идва от латински explicatĭo и споменава изложението на субект , доктрина или текст с достатъчно яснота, за да стане по-забележимо. Това твърдение помага да се изясни или направи видимо съдържанието или значението на нещо. Например: "Извинете ме, учителю, но обяснението на проблема не беше ясно за мен: мога ли да го повторя?" , "Играчът даде неубедително обяснение за липсата си в обучение
 • дефиниция: схема

  схема

  С произход от латинската схема схема , схемата е графично или символично представяне на материални или нематериални неща. Например: "Архитектът е представил строителна схема" или "Това е схемата на нашата организация" . От друга страна, схемата е идея или концепция, че някой има нещо и което обуславя тяхното поведение ( „Моята схема ме пречи да приема този вид работа“ ). Концепцията за схемата с