Дефиниция равнобедрен триъгълник

Триъгълникът е понятие, което идва от латинската дума triangŭlus . В областта на геометрията концепцията се отнася до полигони, които имат три страни .

От друга страна е възможно да се класифицират триъгълниците според видовете вътрешни ъгли, които имат. По този начин можем да говорим за следните три вида триъгълници: остър, когато всичките им ъгли са под 90 °; правоъгълник, ако има ъгъл от 90 ° (наричан още прав ъгъл ); obtusgulo, в случаите когато един от неговите ъгли е по-голям от 90 °.

Без съмнение, правилният триъгълник е един от най-често срещаните в ежедневието и във всяка област, в която математиката заема важна роля: започвайки от квадрата, шаблон, проектиран според формата на правоъгълен триъгълник и с един на своите градуирани крака, за да се използват като правило, много търговски предмети и елементи на архитектурата се основават на тази геометрична фигура, характеризираща се с отговора на известната питагорова теорема : сумата на квадратите на двата крака (основната и малката) е равна на дължината на хипотенузата.

Двете класификации, представени досега, се срещат повече от един път; Например, типът на триъгълника на ескадрилата е официално наречен равнобедрен правоъгълник, тъй като отговаря на условията на двата типа. Заслужава да се отбележи, че в ежедневната реч хората извън света на математиката обикновено не знаят този факт и затова те наричат ​​квадрата на ескадрилата, подобен шаблон, но проектирани според характеристиките на правоъгълен триъгълник.

Познаването на характеристиките на всеки тип триъгълник, както и формулите за намиране на ъгли и дължината на всяка от страните му могат да бъдат от съществено значение в много области, като програмиране на видеоигри и триизмерна анимация, по същия начин както в продължение на десетилетия е било и за традиционно рисуване. Нека не забравяме, че математиката присъства винаги, когато искаме да представим пропорции, траектории и перспективи, и че използването на прости геометрични фигури може да бъде най-добрият начин за съставяне на по-сложни обекти.

Препоръчано
 • популярна дефиниция: рафтинг

  рафтинг

  Понятието рафтинг не се появява в речника, изготвен от РАЕ . Концепцията обаче е много често срещана в областта на приключенския туризъм и водните спортове . Рафтингът се състои от спускане по река на борда на гребната лодка . Веслата се използват за изравняване и насочване на сала или кану, докато се случи спускане, което включва различни трудности (скалите, които се появяват на пътя, турбуленциите, произ
 • популярна дефиниция: сложни числа

  сложни числа

  Сложните числа съставляват група от цифри, получени от сумата на реално число и въображаемо число . Истинско число, според дефиницията, е такова, което може да бъде изразено с цяло число (4, 15, 2686) или десетично число (1.25, 38.1236, 29854.152). От друга страна, въображаемо число е това, чийто квадрат е отрицателен. Концепцията за въображаемия номер е разработена от Леонхард Ойлер през
 • популярна дефиниция: шега

  шега

  Шега е поговорка или смешно явление . Това може да е спонтанно изразяване или кратко изречение или история, съдържащо нещо, което поражда смях у получателите. Шегата може да бъде устна, писмена или графична. Например: "Дядото ми каза много забавна шега" , "Те винаги ми се подиграват, защото не разбирам шегите" , "Раул е забавен от зелените шеги&quo
 • популярна дефиниция: дедуктивна аргументация

  дедуктивна аргументация

  Мотивите са умственият процес и последствията от разсъжденията (дейността, която се състои в организиране и структуриране на идеи, за да се стигне до заключение). Дедуктивното , от друга страна, е това, което идва от дедукцията (логическият метод, който води от универсалното към конкретното). Тя е известна като дедуктивна аргументация , следователно, към активността на ума, която позволява задължително да се изведе извод от поредица от предпоставки . Това означава, че започвайки от общото, достигате до конкретното. За да разб
 • популярна дефиниция: път

  път

  Известен е като път към пътищата, които са построени, за да позволят движението на хора и превозни средства. Изхождайки от този смисъл, терминът може да се отнася до нещо физическо и реално (като маршрут, по който се движат колите или пътека за ходене пеша, която води до определено място), или абстрактен курс на духовно естество ( „Quiero“). намери моя собствен път и бъди щастлив ” ). Следователно, пътят е и концепция, която разкрива определено морално поведение ( "Трябва да следвате правия и честен път" ), ориентация, която трябва да се спазва, за да се постигне цел или да пристигне
 • популярна дефиниция: застраховка

  застраховка

  Терминът застраховка идва от латински secūrus и има различни употреби и значения на испанския език. Става въпрос за това, което е вярно и неоспоримо , или което изглежда без риск и опасност . Думата безопасно се използва като синоним на сигурност или сигурност . В този смисъл е необходимо да разкрием, че в нашето общество има много устро