Дефиниция равнобедрен триъгълник

Триъгълникът е понятие, което идва от латинската дума triangŭlus . В областта на геометрията концепцията се отнася до полигони, които имат три страни .

От друга страна е възможно да се класифицират триъгълниците според видовете вътрешни ъгли, които имат. По този начин можем да говорим за следните три вида триъгълници: остър, когато всичките им ъгли са под 90 °; правоъгълник, ако има ъгъл от 90 ° (наричан още прав ъгъл ); obtusgulo, в случаите когато един от неговите ъгли е по-голям от 90 °.

Без съмнение, правилният триъгълник е един от най-често срещаните в ежедневието и във всяка област, в която математиката заема важна роля: започвайки от квадрата, шаблон, проектиран според формата на правоъгълен триъгълник и с един на своите градуирани крака, за да се използват като правило, много търговски предмети и елементи на архитектурата се основават на тази геометрична фигура, характеризираща се с отговора на известната питагорова теорема : сумата на квадратите на двата крака (основната и малката) е равна на дължината на хипотенузата.

Двете класификации, представени досега, се срещат повече от един път; Например, типът на триъгълника на ескадрилата е официално наречен равнобедрен правоъгълник, тъй като отговаря на условията на двата типа. Заслужава да се отбележи, че в ежедневната реч хората извън света на математиката обикновено не знаят този факт и затова те наричат ​​квадрата на ескадрилата, подобен шаблон, но проектирани според характеристиките на правоъгълен триъгълник.

Познаването на характеристиките на всеки тип триъгълник, както и формулите за намиране на ъгли и дължината на всяка от страните му могат да бъдат от съществено значение в много области, като програмиране на видеоигри и триизмерна анимация, по същия начин както в продължение на десетилетия е било и за традиционно рисуване. Нека не забравяме, че математиката присъства винаги, когато искаме да представим пропорции, траектории и перспективи, и че използването на прости геометрични фигури може да бъде най-добрият начин за съставяне на по-сложни обекти.

Препоръчано
 • дефиниция: prognathism

  prognathism

  Първото нещо, което ще направим, преди да влезем изцяло в установяването на значението на термина прогнатизъм, е да определим неговия етимологичен произход. В този смисъл трябва да стане ясно, че това е неологизъм, който се е образувал през деветнадесети век и се състои от три части, извлечени от латински и гръцки: - Латинската префикс "pro-", което означава "напред". - Гръцкият съществителен "gnathos", който е еквивалентен на "челюстта". - Гръцката суфикс "-ism", която може да се преведе като "качество". Прогнатизмът е състояние на ин
 • дефиниция: облигации

  облигации

  Облигацията , в финансов смисъл, се състои от дългови права, които могат да бъдат издадени от държавата (национални, провинциални, общински управи и т.н.), частни компании (промишлени, търговски или обслужващи) или наднационални институции (корпорации за развитие , регионални банки). ). Тези инструменти могат да имат фиксиран или променлив доход и да позволяват на емитента да получава средства директно от пазара . С други думи, това е финансово задължение, което отговаря на обещание за плащане, което ще бъде
 • дефиниция: преобладаващ

  преобладаващ

  Преобладаващото прилагателно се използва за описване на това, което преобладава или превъзхожда между това, с което се прави дадено сравнение. От друга страна, глаголът преобладаващ се отнася до повече сила , въздействие, тегло или влияние в определен контекст. Например: "Испанският футбол е преобладаващ на европейско ниво повече от пет години благодарение на местната си лига и националния отбор" , "Не вярвам, че присъствието на социалистическия лидер в спис
 • дефиниция: физическа география

  физическа география

  Науката, която е посветена на описанието на характеристиките на нашата планета, се нарича география , термин, произтичащ от латинската география, която от своя страна има своя етимологичен корен в гръцката дума география . Има няколко клона на географията , произтичащи от тяхната специфична област на действие . Физическата география е тази, която се фокусира върху изучаването на конфигурацията на земни
 • дефиниция: плурализъм

  плурализъм

  Плурализмът е концепция, която има приложение в различни области и е свързана с плурализма и съвместното съществуване на много различни неща . Множествената система е тази, която приема, разпознава и толерира съществуването на различни позиции или мисли . В сферата на политиката плурализмът предполага участието на различни социални групи в демократичния живот. Това означава, че плурализмът цени и дори насърчава, че сектори с различни идеологии са част от изборнит
 • дефиниция: прилив

  прилив

  Rush е термин, който може да се използва като синоним на атака : актът и последствията от начинанието . Този глагол , от друга страна, може да се отнася до атакуване, зареждане или извършване на действие със сила и сила . Например: "Бунтът е бил насилствен, предприет от голяма група млади хора, омръзнали от корупция" , "Атаката на правителството срещу независимата преса не