Дефиниция равнобедрен триъгълник

Триъгълникът е понятие, което идва от латинската дума triangŭlus . В областта на геометрията концепцията се отнася до полигони, които имат три страни .

От друга страна е възможно да се класифицират триъгълниците според видовете вътрешни ъгли, които имат. По този начин можем да говорим за следните три вида триъгълници: остър, когато всичките им ъгли са под 90 °; правоъгълник, ако има ъгъл от 90 ° (наричан още прав ъгъл ); obtusgulo, в случаите когато един от неговите ъгли е по-голям от 90 °.

Без съмнение, правилният триъгълник е един от най-често срещаните в ежедневието и във всяка област, в която математиката заема важна роля: започвайки от квадрата, шаблон, проектиран според формата на правоъгълен триъгълник и с един на своите градуирани крака, за да се използват като правило, много търговски предмети и елементи на архитектурата се основават на тази геометрична фигура, характеризираща се с отговора на известната питагорова теорема : сумата на квадратите на двата крака (основната и малката) е равна на дължината на хипотенузата.

Двете класификации, представени досега, се срещат повече от един път; Например, типът на триъгълника на ескадрилата е официално наречен равнобедрен правоъгълник, тъй като отговаря на условията на двата типа. Заслужава да се отбележи, че в ежедневната реч хората извън света на математиката обикновено не знаят този факт и затова те наричат ​​квадрата на ескадрилата, подобен шаблон, но проектирани според характеристиките на правоъгълен триъгълник.

Познаването на характеристиките на всеки тип триъгълник, както и формулите за намиране на ъгли и дължината на всяка от страните му могат да бъдат от съществено значение в много области, като програмиране на видеоигри и триизмерна анимация, по същия начин както в продължение на десетилетия е било и за традиционно рисуване. Нека не забравяме, че математиката присъства винаги, когато искаме да представим пропорции, траектории и перспективи, и че използването на прости геометрични фигури може да бъде най-добрият начин за съставяне на по-сложни обекти.

Препоръчано
 • дефиниция: библиография

  библиография

  Библиографията е описание и познаване на книгите . Това е наука, отговорна за референтното изследване на текстове . Библиографията включва, следователно, каталога на писанията, които принадлежат към определена тема. Писателят може да се позове на библиографията, за да се позове на някакъв документ, който е използвал като източник в писмената си задача, или да цитира съдържание, което, въпрек
 • дефиниция: конституционно право

  конституционно право

  Клонът на закона, който отговаря за анализа и контрола на основните закони, които управляват държавата, е известен като конституционно право. Нейният предмет на изследване е формата на управление и регулирането на публичните правомощия, както в отношенията им с гражданите, така и между различните им органи. По-конкретно, все още можем да определим, че конституционното право е отговорно за провеждането на изучаването на теорията за правата на човека, властта, конституцията и накрая държавата. Политическата власт се формира от институциите, на които обществото
 • дефиниция: организационна диаграма

  организационна диаграма

  Организационната схема е диаграма на организацията на дадена компания , организация или дейност. Терминът се използва и за назоваване на графичното представяне на операциите, които се извършват в рамките на индустриален или компютърен процес. Организационната схема позволява да се анализира структурата на представената организация и изпълнява информационна роля, като се предлагат данни за общите характеристики на организацията. Организационни
 • дефиниция: Съвременна епоха

  Съвременна епоха

  Историята на човечеството обикновено се разделя на периоди, известни като векове (от латинската aetas ). Едновременното , от друга страна, е свързано с времето, в което човек живее . Съвременната епоха , в тази рамка, е историческата възраст, в която живеем днес. Като цяло, неговото начало е в края на 18-ти век или в нач
 • дефиниция: радио шоу

  радио шоу

  Програмата , която идва от латинската програма за думи, е термин с различни употреби. Когато говорим за радиопрограма , имаме предвид серия от предавания, които се предават по радиото с определена периодичност (всеки ден, веднъж седмично и т.н.). Тези въпроси се идентифицират чрез заглавие и споделят определени теми. Това означава, че всяка програма се занимава с повече или по-малко предварително установени въпроси, което предполага е
 • дефиниция: химическо свойство

  химическо свойство

  Собствеността е състояние, характеристика, състояние или способност на нещо. Концепцията има голямо разнообразие от значения според контекста. Химия , от друга страна, е наука, ориентирана към анализа на състава, структурата и трансформацията на материята. Понятието химическо свойство по този начин се отнася до онези особености, които водят до промяна на състава му . По този начин химичните свойства причиняват материал да реагира при определени условия или срещу оп