Дефиниция педантичен

Pedante е прилагателно, което се отнася до вида на самонадеяно, претенциозно и предполагаемо лице . Темата, квалифицирана като педант, обича да маскира и да се хвали с предполагаемото си превъзходство в определени области на живота .

педантичен

Например: "Пако не може да направи това с педантичността си: той не просто ви поздравява и вече ви хвърля най-новите постижения", "Не търпям педантични хора, които мислят, че са по-важни от тях", който има уникален талант, музикантът никога не е бил педантичен пред колегите си, "" Педантът крие чувството си за малоценност и ниско самочувствие зад похвалителните думи . "

Педантичността обикновено се появява в връзката с ерудицията . Педантът обича да прави литературни срещи или да предлага големи теории, когато е в групи, за да демонстрира своето велико общо познание и своите знания извън обичайното. Обикновено тези индивиди имат по-малко мъдрост, отколкото изглеждат или твърдят, че имат; Въпреки това, неговото отношение и начин на съществуване го карат да изглежда като истински мъдър, просветлен човек, който е дошъл да спаси околната среда от невежество.

Когато една социална група открие някого с педантични нагласи, е обичайно да бъде осъждана или изоставена. Всеки човек има собствена гордост и много хора се чувстват атакувани, когато някой демонстрира тяхната мъдрост и се опитва да разкрие тяхното невежество и липса на обучение.

Хората често вярват, че истинският мъдър няма нужда да проявяват своята мъдрост във всеки разговор или действие, а да го демонстрират ежедневно, спонтанно и дори несъзнателно.

Хората, чиято несигурност ги кара да се държат по този начин, толкова арогантен и недружелюбен, трябва да имат определени ресурси, за да поддържат стабилна група предполагаеми почитатели, на индивиди, които са готови да слушат наложените им столове отново и отново, без да оставят ужас. да търсим приятна компания .

педантичен Един от най-често използваните инструменти за привличане на хора е парите. Колкото и да е жалко, може да се каже, че мнозина се отдават на възможностите, предлагани от хартиените пари ; покани за пътувания и излизания на скъпи места, луксозни подаръци и разходки в автомобили с конвертируеми автомобили са може би най-простите и най-очевидни примери за манипулативни тактики от някой, който не е в състояние да задържи другите чрез обикновеното си съчувствие.

Парите обаче са само един от полезните ресурси за формиране на фалшива група от приятели. Всеки се бори срещу своята несигурност, както може: докато някои са парализирани всеки път, когато се опитват да произнесат една дума на публично място и техните кариери са разочаровани, защото не знаят как да насърчават собствената си работа, други се крият зад силен щит и се движат напред, без да очакват напред. който му попречи. Това последно отношение често се свързва с педантични хора, тъй като те не са наясно с реакциите на околната среда и се движат по света, сякаш са били добре приети.

Като положителна последица, тази процедура отваря врати за големи възможности и тук се намира точно вторият най-често използван ресурс от педантичните хора за привличане на техните спътници : услуги . Важно е да се отбележи, че сред техните намерения е не само да бъдат чути, но и да бъдат поласкани; и какъв по-добър начин да получим похвала, отколкото да помагаме на другите зад пълна незаинтересованост.

Сред най-ценните притежания на педантичното същество е неговото обучение, неговата обща култура и не на последно място неговите контакти . Те са отлично писмо за презентация за среща на артисти и ключът към благодарността на младите хора, които търсят първата си голяма възможност.

Препоръчано
 • популярна дефиниция: корелация

  корелация

  Корелацията е реципрочната или съответната връзка, която съществува между два или повече елемента. Концепцията се използва по различни начини в зависимост от контекста. В областта на математиката и статистиката корелацията се отнася до пропорционалност и линейна зависимост, която съществува между различните п
 • популярна дефиниция: физическа карта

  физическа карта

  Физическата карта е термин, съставен от две думи, ние ще се опитаме да стигнем до правилното определение, като разбием смисъла на всяка от тях. Първо, картата е термин, който произлиза от латинската концепция на mappa и се отнася до чертеж, който представлява териториален регион. Обикновено тя се развива на хартиен или друг плосък елемент, но има и земното кълбо, което е своеобразна сферична карта. Физическият , от друга страна, е прилагателно, свързано с тялото , което е противоположно на абстракт
 • популярна дефиниция: търговски център

  търговски център

  Centro , от латински centrum , е термин, който може да се отнася, наред с други неща, до пространството, където хората се срещат с някаква цел. Търговският , от друга страна, е прилагателно, което казва какво принадлежи или се отнася до търговията или търговците. Трябва да подчертаем, че рекламата е дума, която има свой етимологичен произход на латински. Така откриваме това, когато виждаме, че то е съставено от следните латински части: префиксът „с“, кой
 • популярна дефиниция: дърдорене

  дърдорене

  В речника на Кралската испанска академия ( RAE ) се споменава, че когато думата "algarabía" идва от латиноамериканската арабска алхарабия , тя се отнася до арабския език . Освен това на разговорен език той се нарича "algarabía" на устен или писмен език, който не се разбира . Чрез разши
 • популярна дефиниция: честота на вълните

  честота на вълните

  Тя се нарича честота - термин, който идва от латинската дума честоя - до броя на повторенията на дадено събитие или процес в определен период от време. От друга страна, в областта на физиката , вълната е периодично движение, чието разпространение се осъществява във вакуум или във физическа среда. Идеята за честотата на вълните , следователно, напомня колко пъти се повтаря вълната в дадена единица време . Концепцията е свързана с дължината на вълната , която е разстоянието, изминато от трептенията в определено време. Връзката между
 • популярна дефиниция: вербално разсъждение

  вербално разсъждение

  Разсъждението е набор от умствени дейности, които се състоят от свързването на идеи според определени правила . В случая на вербално разсъждение , способността да се разсъждава с вербално съдържание, установява между тях принципи на класификация, подреждане, взаимоотношения и значения. Противно на това, което може да се предположи, вербалното разсъждение е интелектуален капацитет, който обикновено не е развит от повечето хора . На училищно ниво, например, теми като езика се фокусират върху цели като правопис или грамати