Дефиниция точка на изчезване

Концепцията на точката на изчезване се използва за назоваване на определен локус . Локусите са групи от точки, които позволяват да се удовлетворят определени геометрични свойства: в конкретния случай на точката на изчезване това е мястото, където се приближават проекциите на всички линии, успоредни на определена посока в пространството, но които не са паралелно на равнината на проекцията.

При илюстрация, която липсва в техниката или в достатъчни знания, затъмняването обикновено се прави неточно, обикновено представлява много източници на светлина, всяка от които засяга само малка част от чертежа. Например, не е необичайно да се видят цветя, чиито венчелистчета винаги имат сянка на едно и също място (да споменаваме един случай, в лявата си половина, ако се нарязва напречно и се гледа направо напред), независимо дали всички са под различни ъгли,

При отчитане на точката на изчезване, за да се направи илюстрация на градина, продължавайки със същата тема, където има голямо разнообразие от цветя и растения, информацията, свързана с позицията на всеки един и нейната връзка с другите елементи в пространството служи за извършване на осветлението, тъй като е възможно да се разбере траекторията на светлинния (те) източник (ци), които влияят на сцената, както и посоката и пропорциите на всяка сянка.

Ако вземем ортогоналните посоки, които съответстват на пространствените оси, които обикновено наричаме X, Y и Z, точките на изчезване ни позволяват да вземем предвид фронталната перспектива, косевата перспектива или въздушната перспектива, според направената проекция .

Важно е да се отбележи, че точката на изчезване не само ни позволява да възпроизведем една сцена с прецизност, но тя също е фундаментален инструмент за промяна на възприятието и за възприемане на изображения, които не могат да бъдат намерени в действителност . Играта с перспективите е необходима за постигане на определени ефекти, а това може да стане чрез промяна на местоположението на точката на изчезване; Например: колкото по-близо сте до наблюдателя, толкова по-внушителни са обектите. По същия начин по-сложните чертежи могат да използват повече от една точка на изчезване за постигане на различни резултати, като деформация на елементите.

Препоръчано
 • дефиниция: alicate

  alicate

  С етимологични корени в арабския език , терминът аликат се използва за назоваване на инструмент, който позволява да се вземат, хващат, оформят или отрязват различни елементи. Този клещи има две ръце, така че човекът може да го манипулира (отваря и затваря); на другия край завършва в точка. Например: "Ще намеря
 • дефиниция: орел

  орел

  Латинската дума тук идва на испански като орел . Въпреки че концепцията има няколко употреби, най-често срещаната е свързана с хищната птица, която принадлежи към семейството на accipitridae . Орлите се характеризират със скоростта, която достигат при летене, с мускулите с голяма сила и отлично зрение . Те имат връх, който в основата му
 • дефиниция: пристъп

  пристъп

  Понятието за пароксизъм , което идва от гръцкия език, се отнася до преувеличение на нещо . Понятието често се използва във връзка с възпаленото изразяване на мнение или чувство, въпреки че то се появява и в областта на медицината (разбира се като насилствено проявление на болестта ). Пароксизмът, следователно, може да се разглежда като риторична фигура, която се състои в преувеличаване и отразяване с прекомерна страст на някакъв въпрос. Ако един млад мъж наблюдава жена, която е привлекателна за него, той може
 • дефиниция: пътник

  пътник

  Пътникът е прилагателно, което се използва по различни начини. От една страна, може да се разбира терминът, който се отнася до лице, което извършва пътуване с някакъв вид транспорт , без да е водач и без да е част от екипажа. Например: "Той удари автобус на дълги разстояния: двама пътници бяха ранени" , "Самолетът ще прехвърли триста пътници от Кейптаун до Лондон" , "капитан
 • дефиниция: Ataraxia

  Ataraxia

  Концепцията за атараксия се използва във философията, за да се отнася към спокойното и спокойно настроение . Различните философски течения защитават атакаксията като настроение, което кара човека да се отдалечи от смущенията, за да постигне щастие . Ataraxia изисква регулиране на страстите и да бъде достатъчно силен в лицето на бедствието, за да води балансиран и спокоен живот. Това спокойствие се постига, когато човек успява да избегне ненужните удово
 • дефиниция: критично мислене

  критично мислене

  Латинското глагол pensare , което е синоним на "мислене", и гръцки глагол krienin , което може да се преведе като "решава" или "отделно", са двете думи, които показват етимологичния произход на термина, който сега ще анализираме. изчерпателно. Критичното мислене се състои в анализиране и оценяване на последователността на разсъжденията , особено тези, които обществото приема като вярно в конт