Дефиниция гной

Pus е вещество, съставено от безжизнени клетки, серум и други компоненти. Тази вискозна течност, чийто вид може да представлява набор от тоналности, вариращи от жълто до зелено, се появява в резултат на сегрегацията на тъкан, която като цяло страда от някакъв вид инфекция .

* Възползвайте се от свойствата на парацетамол и ибупрофен за лечение на треска и дискомфорт.

Препоръчано
 • дефиниция: кука

  кука

  Речникът на Кралската испанска академия ( RAE ) разпознава повече от двадесет значения на термина кука . Първото споменато значение се отнася до инструмент, чиято структура е извита и която обикновено завършва в точка от единия или двата края. Куката е посуда, която позволява да се закачи, задържи или задържи нещо . Действието на осветлението на елемент с кука се нарича закачане . Например: "Той се опита да задържи завесата с кука
 • дефиниция: духовност

  духовност

  Преди да влезе, за да определи смисъла на думата, от основно значение е да се изясни етимологичният му произход. В частност, можем да знаем, че тя произлиза от латински, и по-точно е резултат от сумата на тези три латински компонента: • Съществието "spiritus", което може да се преведе като "душа". • Частицата "-alis", която се използва за изразяване "по отношение на". • Суфиксът "-dad", който е еквивалентен на "качество". Духовността е състояние и природа на духовното . Това прила
 • дефиниция: публично право

  публично право

  Известно е с името на публичното право отрасълът на правото, който има за цел да регулира връзките, установени между физически лица и частни субекти с органи, свързани с обществената власт , при условие че те действат защитени от техните публични правомощия. законни и основани на това, което законът установява. С други думи, тя може да бъде представена пред публичното право като правна система, която позволява да се регламентират отношенията на подчинение и свръхкоо
 • дефиниция: анаколут

  анаколут

  Първото нещо, което трябва да направим, за да определим смисъла на термина anacololute е да знаем неговия етимологичен произход. В този случай можем да кажем, че това е дума, която идва от латински, по-специално думата "anacoluthon" и това, от своя страна, произтича от гръцката "anakoluthos", която е резултат от сумата от две части, ясно разграничени. : - Представката "an-", която е собственост. - Терминът "колутос", който може да се преведе като "следващ". Терминът anacoluto се отнася до липсата на последствия при изработването на израз . Това
 • дефиниция: улов

  улов

  Глаголът е от френската дума attraper и се отнася до действието на задържане, улавяне или улавяне . Например: "Началникът на полицията обеща да хване тримата бегълци" , "Скочих да хвана топката и когато паднах, нараних десния си крак" , "За да хвана плячка, това животно може да остане скрито сред дърветата. за няколко часа . " Понятието често се използва, за да се позове на акта на улавяне на този, който избягва . В тази рамка крадците се опитват да избягат от агентите на силите за сигурност, чието задължение е да ги хванат в капан.
 • дефиниция: апартейд

  апартейд

  Апартейдът е термин, който принадлежи на езика африкаанс , разнообразие от холандски език. Концепцията може да бъде преведена като "разделяне" . По-конкретно, идеята за апартейд се използва във връзка с расовата сегрегация , особено тази, която е съществувала в Южна Африка между 1948 и 1992 г. и която е наложена от белите малцинства на тази нация. Южноафриканският апартейд, създаден по закон , създаде различни места за бели и черни. Той също така забранил междурасовите бракове и предоставил правото да гласува само на