Дефиниция здравен център

Centro, термин, който идва от латинската centrum, е концепция с множество значения. Тя може да бъде вътрешната точка, която е равноотдалечена от границите на повърхността, от мястото, където координираните действия се събират, от областите, които регистрират интензивна търговска дейност или от мястото, където хората се срещат за определена цел.

Здравен център

Здравето, от друга страна, е състоянието на пълно физическо, психическо и социално благополучие. Понятието надхвърля отсъствието на болести и се отнася до нивото на функционална и метаболитна ефективност на организма.

Здравен център е сграда, предназначена за здравеопазване на населението . Видът на грижата и квалификацията на персонала могат да варират в зависимост от центъра и региона.

Обичайно е здравният център да работи с клинични лекари, педиатри, медицински сестри и административен персонал. Възможно е и други видове професионалисти да действат, като социални работници и психолози, което прави възможно разширяването на броя на услугите.

Всичко това, без да се забравя, че в много здравни центрове съществува и спешна служба за спешни случаи, които се случват. По този начин този, съставен от лекари и медицински сестри, не само ще предложи помощ и внимание в самия здравен център, но и на домашното ниво и дори на всеки друг вид място, където е необходимо да отиде.

Важният напредък на технологиите и, по-специално, голямата полза от него на санитарно ниво, в полза на благосъстоянието на гражданите, доведе до съществуването в някои краища на света на това, което се наричаше виртуални здравни центрове.

Можем да кажем, че както показва тяхното собствено име, те са пространства на интернет мрежата, в която всеки може да получи информация и помощ, свързани с тяхното здраве. В Испания, особено в автономната общност на Естремадура, се предлага тази услуга, която се превръща в платформа, където съсед може да знае кои са здравните центрове, които са най-близо, за да поискат среща, за да отидат при лекар чрез получаване на данни, свързани с периодите на ваксинации.

Здравният център обикновено е място за първична медицинска помощ . В случай, че пациентът се нуждае от по-пълно, комплексно или специфично внимание, той се отнася до друг тип място, като болница или здравна клиника.

Това означава, че в някои страни здравните центрове са известни като центрове за първична медицинска помощ . Следователно експертите от тези центрове работят в основната сфера на здравеопазването. Този тип установяване е много често срещано в отдалечени райони или на оскъдни ресурси, тъй като те представляват непосредствено санитарно и социално ограничаване.

В допълнение към всичко изложено по-горе, трябва да подчертаем, че има здравни центрове, които са специализирани в определена област от този бранш. Така например има центрове за психично здраве, които имат пространства като административната единица, зоната с психични увреждания или дългосрочната психиатрична единица.

Препоръчано
 • популярна дефиниция: провинция

  провинция

  Провинцията е понятие, чиято етимология ни насочва към термин на латински език със същия правопис. Една провинция е административно разделение на някои държави , което е част от организационната структура на територията. В една държава съществуват различни субекти, които имат по-голяма или по-малка автономия по отношение на централното правителство. Няколко града могат да сформират община, която на св
 • популярна дефиниция: администрация

  администрация

  Концепцията за администриране се отнася до функционирането, структурата и работата на организациите . Терминът идва от латинската ad-ministrare ("да служи") или от ad manus trahere ("да управлява" или "да управлява"). Понятието може да се използва и за назоваване на публичен орган , като например правителството на дадена територия, или лица, отговорни за частна
 • популярна дефиниция: куклен

  куклен

  Терминът кукла , който идва от френската дума marionnette , се използва за назоваване на кукла, която се движи с нишка или друг вид механизъм . С куклите обикновено се изпълняват пиеси. Тези кукли могат да бъдат произведени с различни видове материали, от хартия до метал чрез пластмаса или дърво. Набор от струни им позво
 • популярна дефиниция: следа

  следа

  Установяването на етимологичния произход на термина отпечатък, който сега ще анализираме, ни кара да се преместим на латински. Така че ние откриваме, че той идва от глагола, който може да се преведе като "стъпване върху оставяне на следа на земята". Отпечатъкът е знак или знак, който напуска крака на човек или животно в земята, през която минава. Например: "Тези следи ни позволяват да заключим, че животното, което е нападнало децата, е голям
 • популярна дефиниция: ламинат

  ламинат

  Ламинатът е прилагателно, което се използва за описание на това, което е оборудвано с плочи . Идеята също така се позовава на акта и резултатът от ламинарното : правене на листа или гарниране на нещо с този тип плочи. За да разберем какво е ламинат, трябва първо да се съсредоточим върху идеята за ламинат. Това се нарича парче тънка дебелина, плоско и обикновено метално . В най-обичайната
 • популярна дефиниция: компресия

  компресия

  Компресията от латинския compressĭo е действие и ефект на компресиране . Този глагол се отнася до стесняване, свиване, потискане или намаляване на по-малък обем . Например: "Куфарите попаднаха в тялото за компресия, така че ще трябва да пътуваме внимателно" , "Лекарят ми препоръча да използвам по-широки панталони, тъй като компресията на стомаха не е добра" , "Компресията на файла все още не е добра" свърши . Компресията може да бъде физически или механичен процес, който се състои в подлагане на тялото на действието на две противоположни сили, така че обемът му нам