Дефиниция здравен център

Centro, термин, който идва от латинската centrum, е концепция с множество значения. Тя може да бъде вътрешната точка, която е равноотдалечена от границите на повърхността, от мястото, където координираните действия се събират, от областите, които регистрират интензивна търговска дейност или от мястото, където хората се срещат за определена цел.

Здравен център

Здравето, от друга страна, е състоянието на пълно физическо, психическо и социално благополучие. Понятието надхвърля отсъствието на болести и се отнася до нивото на функционална и метаболитна ефективност на организма.

Здравен център е сграда, предназначена за здравеопазване на населението . Видът на грижата и квалификацията на персонала могат да варират в зависимост от центъра и региона.

Обичайно е здравният център да работи с клинични лекари, педиатри, медицински сестри и административен персонал. Възможно е и други видове професионалисти да действат, като социални работници и психолози, което прави възможно разширяването на броя на услугите.

Всичко това, без да се забравя, че в много здравни центрове съществува и спешна служба за спешни случаи, които се случват. По този начин този, съставен от лекари и медицински сестри, не само ще предложи помощ и внимание в самия здравен център, но и на домашното ниво и дори на всеки друг вид място, където е необходимо да отиде.

Важният напредък на технологиите и, по-специално, голямата полза от него на санитарно ниво, в полза на благосъстоянието на гражданите, доведе до съществуването в някои краища на света на това, което се наричаше виртуални здравни центрове.

Можем да кажем, че както показва тяхното собствено име, те са пространства на интернет мрежата, в която всеки може да получи информация и помощ, свързани с тяхното здраве. В Испания, особено в автономната общност на Естремадура, се предлага тази услуга, която се превръща в платформа, където съсед може да знае кои са здравните центрове, които са най-близо, за да поискат среща, за да отидат при лекар чрез получаване на данни, свързани с периодите на ваксинации.

Здравният център обикновено е място за първична медицинска помощ . В случай, че пациентът се нуждае от по-пълно, комплексно или специфично внимание, той се отнася до друг тип място, като болница или здравна клиника.

Това означава, че в някои страни здравните центрове са известни като центрове за първична медицинска помощ . Следователно експертите от тези центрове работят в основната сфера на здравеопазването. Този тип установяване е много често срещано в отдалечени райони или на оскъдни ресурси, тъй като те представляват непосредствено санитарно и социално ограничаване.

В допълнение към всичко изложено по-горе, трябва да подчертаем, че има здравни центрове, които са специализирани в определена област от този бранш. Така например има центрове за психично здраве, които имат пространства като административната единица, зоната с психични увреждания или дългосрочната психиатрична единица.

Препоръчано
 • дефиниция: водя

  водя

  Понякога кастилският език представя думи, които се поддават на множество определения. Едно от тях е глаголът да насочва , думата, извлечена от латинските. С прибягването само до речника на Кралската испанска академия (RAE) , ще открием десет различни определения на термина. По този начин, например, думата директно се отнася до действието на изправяне или фокусиране на нещо към определено пространство или определен термин. Той също така позволява да се опише процеса на водене , използвайки з
 • дефиниция: омбудсман

  омбудсман

  Омбудсманът е концепция на шведски език, който не е част от речника на Кралската испанска академия (РАЕ) . Терминът се използва като еквивалент на омбудсмана , публична служба, която съществува в много политически режими. Омбудсманът е отговорен за контролирането на това, че правата на гражданите не са подчинени на държавата . Мисията на този служител е да гарантира зачитането на правата на всеки и
 • дефиниция: предпочитание

  предпочитание

  Предпочитание , термин, който идва от латинските praeferens , позволява да се посочи предимството или предимството, че нещо или някой има над друго нещо или лице. Това предпочитание може да възникне по различни причини, като стойност , заслуги или лични интереси. Например: "Този автор не е мое предпочитание, въпреки че признавам, че той знае как да генерира интрига в неговите истории" , "Тангото е сред моите музикални предпочитания" , "Тр
 • дефиниция: неизмерим

  неизмерим

  Първата дефиниция на неизмеримото представено от речника на Кралската испанска академия ( RAE ) се отнася до това, което не е съизмеримо . Съизмеримата, от своя страна, е нещо, което може да бъде оценено или измерено. Следователно неизмеримото прилагателно позволява да се намеква за това, което е невъзможно да се изчисли или да се определи количествено . Като допълнение, понятието се
 • дефиниция: ясно

  ясно

  Clear е глагол с няколко употреби в зависимост от контекста . Това може да бъде действието на освобождаване на място или място . Например: "Правителството даде заповед на полицията да изчисти площада, така че парадът да се провежда без инциденти" , "Ще трябва да изчистим хола, ако искаме да си купим ново кресло" , "Съдията нарежда да изчисти стаята преди виковете. на помощниците " . В този смисъл трябва да кажем, че терминът обикновено се използва с този смисъл, когато става дума за демонстрации и протести на улицата. И в тези случаи полицейските власти се приканва
 • дефиниция: парализа

  парализа

  Концепцията за парализа идва от латинския парализа , който на свой ред произтича от гръцка дума. Това е липсата или намаляването на движението на някой регион на тялото. Терминът също така се отнася до спиране на процес, задача или функция. Например: "Пилотът страда от парализа в резултат на инцидента