Дефиниция общество

Преди да влезем напълно да дефинираме думата общество, което сега ни заема, е фундаментално да проучим и открием етимологичния му произход. По-специално, можем да подчертаем, че той се намира в латински и по-точно в термина „ социати“ .

общество

Обществото е термин, който описва група лица, обект на обща култура, определен фолклор и споделени критерии, които обуславят техните обичаи и начин на живот и са свързани помежду си в рамките на общността . Въпреки че най-развитите общества са хора (чието изследване се извършва от социални науки като социология и антропология ), съществуват и животински общества (адресирани от социобиологията или социалната етология ).

Следователно в този последен смисъл можем да кажем, че животновъдните общества са тези, които са формирани по напълно естествен начин. Така, по този начин, пример за това, което посочваме, ще бъде следното: "Професорът по естествени науки подчерта, че пчелите са една от групите живи същества, които живеят в обществото."

Човешките общества са съставени от население, където жителите и тяхната околна среда са свързани в общ контекст, който им дава идентичност и чувство за принадлежност. Концепцията също така предполага, че групата споделя идеологически, икономически и политически връзки . При анализа на обществото се вземат предвид аспекти като нивото на развитие, технологичните постижения и качеството на живот .

Експертите при анализа на дружествата установяват поредица от признаци на идентичност или характеристики, които заявяват, че те трябва да бъдат изпълнени, за да се считат за такива срещи или сдружения на групи.

По този начин, наред с други неща, те трябва да имат място в обща географска област, да бъдат конструирани на свой ред в различни групи, всяка със своя собствена социална функция, трябва да имат обща култура, може да се счита за население в нейната цялост ...

По същия начин те установяват, че обществата имат редица функции, които могат да бъдат класифицирани на две. От една страна ще бъдат генералите, а от друга - специфичните. Що се отнася до първото, те ще подчертаят факта, че те са инструментите, чрез които се правят човешки отношения или че те разработват и установяват поредица от поведенчески норми, които са общи за всички техни членове.

Обществото съществува откакто човекът е започнал да населява планетата, въпреки че неговата форма на организация страда от различия през цялата история. Обществото на праисторическия човек е организирано по йерархичен начин, където лидерът (най-силният или мъдър на цялата) концентрира властта. От древна Гърция абсолютната тенденция на власт започва да се променя, тъй като по-ниските нива на обществото могат да достигнат до някои важни сектори при вземането на решения чрез демокрация .

Само през 1789 г., с Френската революция, социалната организация се промени радикално: оттогава всеки човек може да се издигне до по- високо ниво на обществото.

Заслужава да се отбележи, че понятието за общество може да бъде разбрано и от икономическа и правна гледна точка, за да се определи съюзът на поне двама души, които се ангажират да правят принос и съвместни усилия за развиване на търговска дейност и споделяне на получените печалби помежду си.

Препоръчано
 • дефиниция: състояние

  състояние

  Държавата е прилагателно, което се прилага за позоваване на това, което е свързано с държавата , като разбирането на тази концепция като структура, формирана от всички институции, отговорни за ръководството на функционирането на дадена общност в дадена територия. Управляващите са тези, които ръководят субектите на държавата според техните идеологически принципи. В едно демократично общество онези, които идват в правителството, се избират чрез гласуване на граждани на свободни и
 • дефиниция: смъртност

  смъртност

  Той е известен като смъртност до индекс, създаден да отразява броя на смъртните случаи на хиляда граждани на дадена общност в определен период от време (обикновено дванадесет месеца). Обикновено се споменава този демографски показател като груба смъртност или просто като смъртност . Важно е също да се отбележи, че смъртността е обра
 • дефиниция: ефективен

  ефективен

  Ефективният термин идва от латински effectīvus и има няколко употреби. Става въпрос за това, което е истинско или реално , за разлика от съмнителни или химерични. Например: "Имам нужда от ефективно решение, не мога да губя време с фалшиви илюзии" . Ефективно, от друга страна, е синоним на ефективното : "Това е най-ефективното средство за защита от загуба на коса" , "Нашият екип изисква напредък, който е ефективен при д
 • дефиниция: ода

  ода

  Ода е латинска дума с гръцки произход, която се отнася до поетичен състав на лиричния жанр . Ода може да се развива в различни нюанси и форми и да се занимава с въпроси от всякакъв вид. Като цяло, обикновено се разделя на строфи или равни части. Оригиналните оди се пеят с музикален инструмент като лирата . Одите могат да бъдат мо
 • дефиниция: подуване

  подуване

  Последствията от подуването се наричат подуване . От друга страна, глаголът blochar напомня да се увеличи обемът на нещо от включването на течност, въздух или друг елемент. Например: "Лактозата ме кара да набъбвам стомаха" , "Не съм имал голям дискомфорт по време на бременност, въпреки че с
 • дефиниция: популярен

  популярен

  От латинските popularis , популярен е прилагателно, което показва какво принадлежи или е по отношение на хората . Терминът има различни приложения в рамките на същата вселена от значения: той може да се отнася до всичко, което идва от хората , което е типично за по-ниските социални класове , което е в обсега на мнозинството или което е известно на обществото. като цяло Например: "Народната демонстрация се събра пред конгреса, за да поиска оставката на депутатите" , "Яхтата е популярна храна в Аржентина" , "Художникът решава да преиздаде своите записи с популярни цени, т