Дефиниция живопис

Етимологичният произход на термина живопис, който сега ни заема, се намира на латински. По-специално, срещаме факта, че тази дума произлиза от думата "пигмент", която може да се преведе като "боя или пигмент".

живопис

Рисуването е концепция с няколко употреби и значения. Терминът може да се използва за назоваване на материала, който позволява да се покрие повърхност с тънък слой, до изкуството на рисуване, до платното или листа, в който нещо е боядисано и до грима.

Като материал боята е течност, която се нанася върху повърхност в тънки слоеве. Когато изсъхне, боята става твърд филм, който покрива повърхността.

Сред множеството видове бои, лакове, емайли, уплътнители, тонери и лакове могат да се споменат. Неговата полезност ще зависи от повърхността, върху която ще се прилага картината. Трябва да се отбележи, че всяка картина, от своя страна, е съставена от различни продукти, като пигменти, разтворители, пластификатори и свързващи вещества.

Живопис, от друга страна, е изкуството, което се състои от графично представяне, основано на използването на пигменти и други вещества. Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рембранд и Винсент ван Гог са едни от най-известните художници в историята.

Произходът на това изкуство вече е в Праисторията, и по-специално в тези, известни като пещерни рисунки. Те могат да достигнат повече от 40 000 години, да се намерят в пещери и да са направени от хора по това време като форма на художествено представяне с подчертан духовен въздух. Те обикновено представляват животни като бизони или коне.

Когато говорим за живопис като за изкуство, трябва да подчертаем, че той трябва да подчертае няколко важни аспекта:
• При разработването му по време на историята са използвани множество техники. По-специално, сред най-значимите са петрол, акварел, темпера, акварел, пуантилизъм или фреска.
• Не по-малко важно е да се знае, че тя е разделена на различни жанрове въз основа на предметите, които те представляват. Така има гола, портрет, пейзажна картина, натюрморт или така наречената историческа живопис.
• Всичко това, без да забравяме какви ще бъдат изобразителните потоци, т. Е. Тенденциите, модата и стиловете, които преобладават в това изкуство и които са накарали картините да се характеризират с много специфични признаци на идентичност. Много от тях са споменатите течения, които са съществували, въпреки че сред тях импресионизмът, фовизмът, модернизмът, експресионизмът или кубизмът имат особено значение.

Творбите на художниците, които се изразяват в платна или отпечатъци, също са известни като картини. Например: "Моята леля ни даде картина на лодки за украса на къщата", "Мона Лиза е любимата ми картина", "Този следобед ще придружа Хуан в музея, тъй като той иска да види новата изложба на картини" .

Идеята за рисуване, накрая, се използва за назоваване на козметични продукти, които позволяват по-естетичен вид на кожата или косата: "Трябва да се подготвя за партито, но не мога да намеря картините си", "За моя вкус, Сузана" Той сложи твърде много боя на лицето си .

Препоръчано
 • популярна дефиниция: идеен

  идеен

  Концептуалният прилагателен , който идва от латинското понятие , се отнася до това, което е свързано с понятието : идея , преценка , смисъл . Концептуалното често се свързва с абстрактното или символичното. Концептуалната карта се нарича техника, която се състои в представяне на знанието чрез графика . Концептуалните карти са мрежи, които свързват различни понятия, изо
 • популярна дефиниция: код

  код

  Терминът код има различни употреби и значения. Може да е комбинация от символи, които в рамките на вече установена система имат определена стойност. Например: "Програмистът ще трябва да модифицира кода на софтуера, така че да работи правилно" , "Какъв е кодът за достъп за въвеждане на депозита?" , "Трябва да променя кода на моя сейф" . В случая с компютърните науки , той е известен като изходен код на текста, разработен на език за програмиране и който трябва да бъде компилиран или интерпретиран, за да може да се
 • популярна дефиниция: ripio

  ripio

  Рипио е понятие, което идва от пресел , латински термин, който се превежда като "запълване" . Концепцията често се използва за назоваване на пълнежа , направен с малки парчета камък, тухли, чакъл и други материали, за да се проправи път или да се покрие дупка. Например: "За да стигнете до водопада, трябва да пътувате на около тридесет километра по чакълен път" , "Общината трябва да замени руините от селски пътеки" , "Камъка удари предн
 • популярна дефиниция: концесия

  концесия

  Концесията , от латинското концесио , е концепция, свързана с глагола за предоставяне (даване, съгласие, разрешаване, одобрение). Терминът се използва при възобновяване на отношение или взето решение. Например: "Аз ще направя отстъпка: тази вечер можеш да спиш тук, но утре трябва да излезеш и да намериш покрив" , "Аз те питам за отстъпка: позволе
 • популярна дефиниция: режим

  режим

  Режимът идва от лат. Regĭmen и позволява да се направи позоваване на политическата и социалната система, която управлява определена територия . С разширението терминът определя набора от правила, които управляват дейност или нещо. Режимът е историческата формация на една епоха . Политическият режим е свързан с организационната структура на политическата власт, с нейните институции, с нейните норми и с нейните лид
 • популярна дефиниция: кентавър

  кентавър

  Гръцката дума kéntauros стигна до латински като кентавър , който по-късно произлязъл в нашия език в термина кентавър . Това е същество от митология, чиято фигура е половин човек и половина човек . Кентаврите имат краката и тялото на един кон, докато торсът, ръцете и главите съответстват на човек . Според митологичните разкази те са били в район