Дефиниция живопис

Етимологичният произход на термина живопис, който сега ни заема, се намира на латински. По-специално, срещаме факта, че тази дума произлиза от думата "пигмент", която може да се преведе като "боя или пигмент".

живопис

Рисуването е концепция с няколко употреби и значения. Терминът може да се използва за назоваване на материала, който позволява да се покрие повърхност с тънък слой, до изкуството на рисуване, до платното или листа, в който нещо е боядисано и до грима.

Като материал боята е течност, която се нанася върху повърхност в тънки слоеве. Когато изсъхне, боята става твърд филм, който покрива повърхността.

Сред множеството видове бои, лакове, емайли, уплътнители, тонери и лакове могат да се споменат. Неговата полезност ще зависи от повърхността, върху която ще се прилага картината. Трябва да се отбележи, че всяка картина, от своя страна, е съставена от различни продукти, като пигменти, разтворители, пластификатори и свързващи вещества.

Живопис, от друга страна, е изкуството, което се състои от графично представяне, основано на използването на пигменти и други вещества. Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рембранд и Винсент ван Гог са едни от най-известните художници в историята.

Произходът на това изкуство вече е в Праисторията, и по-специално в тези, известни като пещерни рисунки. Те могат да достигнат повече от 40 000 години, да се намерят в пещери и да са направени от хора по това време като форма на художествено представяне с подчертан духовен въздух. Те обикновено представляват животни като бизони или коне.

Когато говорим за живопис като за изкуство, трябва да подчертаем, че той трябва да подчертае няколко важни аспекта:
• При разработването му по време на историята са използвани множество техники. По-специално, сред най-значимите са петрол, акварел, темпера, акварел, пуантилизъм или фреска.
• Не по-малко важно е да се знае, че тя е разделена на различни жанрове въз основа на предметите, които те представляват. Така има гола, портрет, пейзажна картина, натюрморт или така наречената историческа живопис.
• Всичко това, без да забравяме какви ще бъдат изобразителните потоци, т. Е. Тенденциите, модата и стиловете, които преобладават в това изкуство и които са накарали картините да се характеризират с много специфични признаци на идентичност. Много от тях са споменатите течения, които са съществували, въпреки че сред тях импресионизмът, фовизмът, модернизмът, експресионизмът или кубизмът имат особено значение.

Творбите на художниците, които се изразяват в платна или отпечатъци, също са известни като картини. Например: "Моята леля ни даде картина на лодки за украса на къщата", "Мона Лиза е любимата ми картина", "Този следобед ще придружа Хуан в музея, тъй като той иска да види новата изложба на картини" .

Идеята за рисуване, накрая, се използва за назоваване на козметични продукти, които позволяват по-естетичен вид на кожата или косата: "Трябва да се подготвя за партито, но не мога да намеря картините си", "За моя вкус, Сузана" Той сложи твърде много боя на лицето си .

Препоръчано
 • популярна дефиниция: философия

  философия

  Методическата рефлексия, която отразява артикулацията на знанието и границите на съществуването и начините на битието, се нарича философия . Терминът, от гръцки произход, се състои от две думи: philos ( "любов" ) и sophia ( "мисъл, мъдрост, знание" ). Следователно философията е „любовта към знанието“. Философът, от друга страна, е индивид, който търси знания чрез самото знание, без прагматичен край. Тя се движи от любопитство и се
 • популярна дефиниция: здрав

  здрав

  Здравословно е прилагателно, което се отнася до това, което се използва за запазване или възстановяване на здравето . Тя може да бъде нещо конкретно (като храна) или абстрактно (запазете спокойствие, избягвайте притесненията). Здравето предполага пълно физическо, умствено и социално благополучие на живо същество. Това означава, че индивидът може да не е болен и да не се радва на добро здраве. Това, което е з
 • популярна дефиниция: съживяване

  съживяване

  Resurgir , чийто етимологичен корен ни насочва към латинската дума resurgĕre , се състои в възраждането . Този глагол (възниква), междувременно, се отнася до зависване, счупване или възникване. Например: "Ние трябва да работим заедно и да работим усилено, за да постигнем възраждането на компанията , " "Нямам съмнения
 • популярна дефиниция: ток

  ток

  Ако искаме да се запознаем напълно с настоящия термин, първото нещо, което трябва да направим, е да се опитаме да открием неговия етимологичен произход. И това се намира в латински, по-специално в глагола currere , който е синоним на "бягане". Current е прилагателно, което ви позволява да назовете това или това, което се изпълнява . Терминът може да бъде приложен към изтичането на времето за назоваване на текущия или текущия
 • популярна дефиниция: законен

  законен

  Латинската дума licĭtus дойде на нашия език като законна . Това е прилагателно, което позволява позоваване на онова, което е разрешено или което се толерира от действащите правила в дадена област. Например: "За мен е законно да отказвам да дам показания, както ми обясни адвокатът ми , " "Според повечето спортни анализатори първата цел
 • популярна дефиниция: куклен

  куклен

  Куклата е кукла, която се движи с нишка или друга процедура . Тя може да бъде направена с парцал, дърво или друг материал и може да представлява пиеси , обикновено насочени към деца. По-конкретно можем да установим, че има три основни типа кукли: Кукла за ръкавици. Както подсказва името му, той е този, който има форма на рък