Дефиниция социални участници

Концепцията за актьора, чийто етимологичен корен е на латински език, намеква за това кой играе характер или поема определена роля. Социалното, от друга страна, е това, което е свързано с обществото (общност от хора, които живеят на територията и споделят култура).

Социални участници

Понятието социален актьор се използва за наименование на субекта, групата индивиди или субекта, който поема представителството на определени интереси и работи за постигане на определени цели . За да постигнат целта, различните социални участници трябва да си взаимодействат.

Социалните участници в тази рамка са активни субекти, които засягат различни икономически, културни или политически процеси на общността, в която участват. Вашите действия имат смисъл и носят ценности.

По-специално, можем да определим, че социалните участници могат да се считат за политически органи, религиозни лидери, официални представители на различни агенции ... Разбира се, също биха били квалифицирани като предприемачи, представители на работниците, на кого те са начело на неправителствените организации ...

Често се казва, че социалният актьор приема социална роля : определен модел на поведение, който общността налага в даден контекст. Вземете случая с учителите. Това са социални участници, чиято функция е да обучават. Освен индивидуалната идентичност на всеки учител, учителите, като социални участници, представляват ролята, която обществото им възлага (те трябва да разпространяват положителни ценности, да имат примерни поведения, да защитават децата и т.н.).

Майките също могат да се считат за социални агенти. По-конкретно, те се отнасят, по отношение на техните деца и обществото като цяло, както следва:
-Те трябва да внушават ценности като любов.
-Те трябва да бъдат жени, които са готови да излязат от пътя си за децата си и които не се колебайте да се грижат за тях, да ги нахранят, да ги образоват, да ги защитят ...

В областта на историята винаги е установено, че социалните актьори са играли, играят и ще играят съществена роля в развитието и протичането му. И е, че те могат да предизвикат бунт, за да започнат стачка, да започнат промяна в обществото, да претендират за някои аспекти ...

Важно е да се установи, наред с всичко гореизложено, че е необходимо да се определи съществуването или отсъствието на социални участници трябва да се основава на редица аспекти. По-конкретно, за да посочите дали са, трябва да разгледате следните критерии:
- Ролята, която играят.
- Представителността, която имат.
- Вашето поле на действие.
- Силата, която държат.
- Целите, които се стремят да постигнат.
- Резултатите, които позволяват да се получи.
- Ресурсите, с които разполагат.
- Действията, които са отговорни за извършването.

Понякога социалните актьори са по-абстрактни субекти или понятия. В този смисъл може да се каже, че инженерингът е конституиран като социален участник в областта на опазването на околната среда. Тези професионалисти и фирми, които действат в областта на инженерството, могат да влияят, за или против, на екологичните грижи, докато развиват своите дейности.

Препоръчано
 • дефиниция: турникет

  турникет

  Френската дума turniquet дойде на нашия език като турникет , термин с няколко употреби. В областта на медицината и първата помощ , тя е известна като турникет на процедурата, която се провежда за спиране на кръвоизлив . Турникетът може да бъде изпълнен с лента или гривна, която позволява да се прилага натиск и компресиране на засегнатата област. Като цяло целта е да се предотврати раз
 • дефиниция: често отсъствие от работа

  често отсъствие от работа

  Първото нещо, което трябва да се определи, преди да влезе напълно в смисъла на термина „отсъствия от работа”, е да се знае техния етимологичен произход. В този случай можем да изложим, че това е дума, която произлиза от латински и че е резултат от сумата от два елемента на този език: - "Абсентис", който може да се преведе като "далеч". - Суфиксът "-ismo", който се използва за обозначаване на "дейност". Терминът отсъствие от работа се приема от Кралската испанска академия ( РАЕ ) в речника като синоним на отсъствията . Понятието се отнася до неприсъствието
 • дефиниция: заплата

  заплата

  Окситанската дума jornal , която произтича от латинския diurnus ( "дневен" ), пристигна на кастилския език без вариации: jornal . Концепцията се отнася до работата, която човек извършва за един ден, и до възнаграждението , което получава за тази работа. Дневната заплата, следователно, е ежедневната трудова дейност и стипендията, която съответства на нея. Този, който работи на ден (без седмична, двуседмична, месечна или фиксирана ан
 • дефиниция: документален филм

  документален филм

  Първото определение на документален филм, споменато от Кралската испанска академия ( РАЕ ) в речника, се отнася до това, което е свързано с документи : писмени или други материали с надеждни данни. В тази рамка управлението на документи се състои от администриране на документите на организацията . Чрез различни норми и действия, това ръководство търси д
 • дефиниция: фурна

  фурна

  От латинския furnus , фурната е устройство, което позволява да генерира топлина и да я държи вътре в определено отделение . По този начин той може да изпълнява различни функции, като готвене на храна или топене на минерали. Разбира се, има различни видове фурни в зависимост от употребата. По този начин може да се каже, че пещта е затворена кулинарна апаратура, която позволява да се пече, загряв
 • дефиниция: наивен

  наивен

  Наивното прилагателно се използва, за да квалифицира невинния или лековерния индивид. Терминът идва от ingenuus , латинска дума. Например: "Как може да сте толкова наивен и да дадете всичките си спестявания на човек, когото не сте знаели?" , "Младият защитник извършил наивен престъпник, който капитанът на съперничещия отбор капитализирал" , "Беше наивно да мислим, че ще решим Проблемите на компанията