Дефиниция социални участници

Концепцията за актьора, чийто етимологичен корен е на латински език, намеква за това кой играе характер или поема определена роля. Социалното, от друга страна, е това, което е свързано с обществото (общност от хора, които живеят на територията и споделят култура).

Социални участници

Понятието социален актьор се използва за наименование на субекта, групата индивиди или субекта, който поема представителството на определени интереси и работи за постигане на определени цели . За да постигнат целта, различните социални участници трябва да си взаимодействат.

Социалните участници в тази рамка са активни субекти, които засягат различни икономически, културни или политически процеси на общността, в която участват. Вашите действия имат смисъл и носят ценности.

По-специално, можем да определим, че социалните участници могат да се считат за политически органи, религиозни лидери, официални представители на различни агенции ... Разбира се, също биха били квалифицирани като предприемачи, представители на работниците, на кого те са начело на неправителствените организации ...

Често се казва, че социалният актьор приема социална роля : определен модел на поведение, който общността налага в даден контекст. Вземете случая с учителите. Това са социални участници, чиято функция е да обучават. Освен индивидуалната идентичност на всеки учител, учителите, като социални участници, представляват ролята, която обществото им възлага (те трябва да разпространяват положителни ценности, да имат примерни поведения, да защитават децата и т.н.).

Майките също могат да се считат за социални агенти. По-конкретно, те се отнасят, по отношение на техните деца и обществото като цяло, както следва:
-Те трябва да внушават ценности като любов.
-Те трябва да бъдат жени, които са готови да излязат от пътя си за децата си и които не се колебайте да се грижат за тях, да ги нахранят, да ги образоват, да ги защитят ...

В областта на историята винаги е установено, че социалните актьори са играли, играят и ще играят съществена роля в развитието и протичането му. И е, че те могат да предизвикат бунт, за да започнат стачка, да започнат промяна в обществото, да претендират за някои аспекти ...

Важно е да се установи, наред с всичко гореизложено, че е необходимо да се определи съществуването или отсъствието на социални участници трябва да се основава на редица аспекти. По-конкретно, за да посочите дали са, трябва да разгледате следните критерии:
- Ролята, която играят.
- Представителността, която имат.
- Вашето поле на действие.
- Силата, която държат.
- Целите, които се стремят да постигнат.
- Резултатите, които позволяват да се получи.
- Ресурсите, с които разполагат.
- Действията, които са отговорни за извършването.

Понякога социалните актьори са по-абстрактни субекти или понятия. В този смисъл може да се каже, че инженерингът е конституиран като социален участник в областта на опазването на околната среда. Тези професионалисти и фирми, които действат в областта на инженерството, могат да влияят, за или против, на екологичните грижи, докато развиват своите дейности.

Препоръчано
 • дефиниция: тротоар

  тротоар

  На латински език се открива етимологичният произход на термина, който сега ни заема. В частност можем да кажем, че тя произлиза от латинската дума "vereda", която може да се преведе като "via или camino". Vereda е концепция с различни значения според контекста или географското местоположение. В Испания пътят е тясна пътека, която обикновено се създ
 • дефиниция: incordio

  incordio

  Етимологията на неудобството ни води до латинските антекордиум бас, дума, която споменава тумор в гърдите на коня. Този термин на свой ред се формира с анте и кордис ( "сърце" ). Кралската испанска академия ( RAE ) в своя речник споменава, че неудобството е буба : мек тумор . Тези тумори обикновено се появяват в инг
 • дефиниция: голям огън на открито

  голям огън на открито

  Концепцията за огъня се използва за назоваване на пожар, който доброволно се запалва на открито за някаква цел. Като синоними могат да се използват термини като клада , огъня и огъня . За да запалите огън, използвайте запалими елементи, способни да произвеждат голям пламък. Едно от най-използваните горива за създаване на огън е дъ
 • дефиниция: превзет

  превзет

  От латинската histrionicus , histriónico е съответното нещо или по отношение на histrión . Той е известен като театрален актьор , човек, който забавлява публиката с костюми или субект, който изразява себе си с преувеличението, което характеризира актьорите. Например: "Томас е момче, което превъзхожда всички партии" , "Може би няма толкова много последователи, защото не е изпълнител, но е един от най-талантливите певци дне
 • дефиниция: еластичност

  еластичност

  Еластичността е свойството на това или на това, което е еластично : т.е. може да се разтегне, без да се счупи и след това да възстанови своята форма . Идеята се отнася и до това, което приема различни обяснения или тълкувания и какво може да се адаптира към различни обстоятелства. В областта на физиката еластичността е качеството, представено от материали, които при подлагане на външна сила се деформират, но възвръщат първоначалната си форма, след като тези сили бъдат елиминирани. Следователно дефор
 • дефиниция: пълен

  пълен

  Етимологичният произход на пълния термин ни води до plenus , латинска дума. Като цяло понятието се използва като прилагателно, за да опише какво е пълно или пълно . Например: "С пълната аудитория испанският писател даде конференция, която продължи повече от два часа" , "Вярвам, че стадионът ще бъде пълен, когато трябва да се изправим пред бразилския национален отбор" , "Трудно е да се финализира проект на конгрес, пълен с противници , "морето е пълно с медузи". Пълен, от друга страна, може да се отнася до нещо жизнено , преобладаващо или в средата на нещо: &qu