Дефиниция социална среда

Социалната среда на даден субект се формира от техните условия на живот и труд, проучванията, които са изучавали, нивото на доход и общността, от която те са част. Всеки един от тези фактори влияе върху здравето на индивида: поради тази причина, на глобално ниво, различията между социалните среди в различните страни създават различия в здравните въпроси.

Социална среда

По този начин продължителността на живота и заболеваемостта варират в зависимост от образованието, което лицето е получило, вида на работата, която извършват, и дохода, който получават от месец на месец.

Правителствените агенции обикновено разработват различни планове за подобряване на социалната среда (т.е. за насърчаване на правилните условия за пълното развитие на предмета). Сред целите, предложени за този тип инициативи, са създаването на работни места, подобряването на качеството и безопасността на работното място, масовизирането на достъпа до социални помощи и увеличаване на финансирането за участие. най-бедните региони.

Има няколко концепции, които ни помагат да задълбочим социалната среда. Понятието социализация, например, дефинира процеса, чрез който човекът придобива необходимия опит, за да взаимодейства с ближния си. С други думи, социализацията е процес, чрез който индивидът постепенно се адаптира към средата, в която живее.

Социалната среда се изучава от дисциплини като социалната психология . Този клон на психологията се основава на предположението, че съществуват психологически процеси, които определят функционирането на обществото и начина, по който се осъществява социалното взаимодействие.

Препоръчано
 • дефиниция: крак

  крак

  Той е известен като крак до крайниците на краката , образуван от структура на кости, мускули на ставите и други компоненти. Благодарение на краката, хората могат да стоят и да ходят. Например: "Пуснах един стол на крака си и много ме боли, когато стъпим върху него: ще трябва да отида при лекаря" , "Масажите на к
 • дефиниция: разсее

  разсее

  Етимологията на разсейването се отнася до латинската дума dissipāre . Това е глагол, който се отнася до получаване на нещо, чрез отделяне или разпадане на неговите компоненти , за да изчезне . Например: "След инцидента полицията се опита да разсее задръстванията на превозни средства" , "За да се предотврати деформирането н
 • дефиниция: плурализъм

  плурализъм

  Плурализмът е концепция, която има приложение в различни области и е свързана с плурализма и съвместното съществуване на много различни неща . Множествената система е тази, която приема, разпознава и толерира съществуването на различни позиции или мисли . В сферата на политиката плурализмът предполага участието на различни социални групи в демократичния живот. Това означава, че плурализмът цени и дори насърчава, че сектори с различни идеологии са част от изборнит
 • дефиниция: психоза

  психоза

  Психозата е вид психично заболяване, което се характеризира с заблуди и халюцинации . Това е обща концепция, която включва болести като параноя и шизофрения, и е свързана със загубата на контакт с реалността . Някои от следните симптоми обикновено се свързват с психоза: * разстроено мислене; * интензивни и внезапни промени в поведението; - изолацията и прекратяването на комуни
 • дефиниция: експанзия

  експанзия

  Разширяването , от латински expansĭo , е действие и ефект на разширяване или разширяване (разпространение, разпространение, разгъване, разгъване, даване на по-голяма амплитуда или правене на нещо, което заема повече пространство). Разширяването може да бъде териториалният растеж на една нация или империя от завладяването и анексирането на нови земи. Например: "Американската експанзия на деветнадесети век
 • дефиниция: включва

  включва

  Глаголът involucrar , произтичащ от латинската дума involūcrum , предполага, че означава, достигне или компромис . Концепцията се използва по различни начини в зависимост от контекста. Идеята за включване може да бъде използвана по отношение на това да се направи някой част от нещо . Например: "Важно е органите