Дефиниция социална среда

Социалната среда на даден субект се формира от техните условия на живот и труд, проучванията, които са изучавали, нивото на доход и общността, от която те са част. Всеки един от тези фактори влияе върху здравето на индивида: поради тази причина, на глобално ниво, различията между социалните среди в различните страни създават различия в здравните въпроси.

Социална среда

По този начин продължителността на живота и заболеваемостта варират в зависимост от образованието, което лицето е получило, вида на работата, която извършват, и дохода, който получават от месец на месец.

Правителствените агенции обикновено разработват различни планове за подобряване на социалната среда (т.е. за насърчаване на правилните условия за пълното развитие на предмета). Сред целите, предложени за този тип инициативи, са създаването на работни места, подобряването на качеството и безопасността на работното място, масовизирането на достъпа до социални помощи и увеличаване на финансирането за участие. най-бедните региони.

Има няколко концепции, които ни помагат да задълбочим социалната среда. Понятието социализация, например, дефинира процеса, чрез който човекът придобива необходимия опит, за да взаимодейства с ближния си. С други думи, социализацията е процес, чрез който индивидът постепенно се адаптира към средата, в която живее.

Социалната среда се изучава от дисциплини като социалната психология . Този клон на психологията се основава на предположението, че съществуват психологически процеси, които определят функционирането на обществото и начина, по който се осъществява социалното взаимодействие.

Препоръчано
 • дефиниция: дисграфия

  дисграфия

  Дисграфията е трудно да се координират мускулите на ръката и ръката , при деца, които са нормални от интелектуална гледна точка и които не страдат от тежки неврологични недостатъци. Тази трудност не позволява да се доминира и насочва моливът да пише по четлив и подреден начин . Дисциплинарното писане обикновено е четливо , тъй к
 • дефиниция: негодност

  негодност

  Концепцията за неспособността , от латинската дума ineptitūdo , е свързана с липсата на способности . Идеята за способността, от друга страна, споменава способността или способността да се направи нещо правилно. Например: "Неспособността на правителството да управлява икономиката води до фалит на хиляди фирми" , "Техническият директор вече е показал своята не
 • дефиниция: химическа основа

  химическа основа

  Преди да влезем, за да дефинираме химически базов термин, ще знаем етимологичния произход на двете думи, които го оформят: -База е дума, която идва от латинската "основа" и това, от своя страна, от гръцката "основа". Последното произтича от глагола "bainein", който може да се преведе като "go". - Химия, от друга страна, е термин, който идва от арабски. По-специа
 • дефиниция: воле

  воле

  Волео е понятие, което може да се използва по няколко начина. Независимо дали в своята мъжка ( волей ) или женска ( волей ) версия, концепцията се използва за назоваване на удара, който се прилага към нещо, преди да докосне повърхността . Това действие е обичайно в областта на спорта , когато играч удари топката, която се движи във въздуха. Докато първият спорт, който идва на ум, когато си мислим за тази концепция, е вол
 • дефиниция: делфин

  делфин

  Етимологията на делфините ни води до латинската дума delphin , термин, произтичащ от гръцкия delphis . Делфинът е воден бозайник, който е част от групата на китоподобните . Делфините са риби : те ядат риба. Има повече от тридесет вида от това животно, които обикновено са с дължина около три метра и имат един носов отвор. Тялото на делфина е тъмно в горна
 • дефиниция: компютърна програма

  компютърна програма

  Програмата е концепция с много значения. Това може да бъде планиране, график, график, тематично звено или радио или телевизионно излъчване, за да назовем няколко възможности. Когато говорим конкретно за компютърна програма , имаме предвид софтуер . Това са приложения и ресурси, които ви позволяват да развивате разли